Отворена шахта до надлез "Катекс" представлява сериозна опасност за пешеходците по тротоара, движещи отдясно под надлеза в посока от "Арсенал" към центъра на града. В продължение на часове на 16 февруари шахтата стои отворена и необезопасена. В тъмните часове на деня минаващите по този маршрут хора едва ли ще забележат зейналата дупка и могат да се отзоват на дъното на шахтата.

Шахтата на 16 февруари 2021 г. следобед

А там има един сноп кабели, които също са предпоставка за инцидент. Хубавото в цялата тази рискова ситуация е, че шахтата не е твърде дълбока, но опасността да падне някой в нея и да пострада, е напълно реална.

Същото място през март 2017 г., преди и след сигнала

Точно преди 4 години читатели на сайта zakazanlak.bg отново алармираха за опасност точно от тази шахта. Тогава недобросъвестни люде бяха отнесли капака, а други, по-предвидливи, бяха поставили клони, за да се обозначи опасното място. Тогава броени дни след сигнала съответните органи от община Казанлък взеха мерки и циментираха щахтата. По-късно циментовият капак, напълно логично, бе заменен с нов, метален, който до 16 февруари си стоеше на мястото.

Днес обаче капакът е изместен встрани и не е ясно дали се работи там, дали се е работило и някой е забравил да го върне, или е пак дело на недобросъвестни хора. За жалост, доброволци мъже да поставят обратно капака не се намериха, нито пък наблизо има клони, за да се обозначи опасното място. Затова, докато се предприемат съответните мерки - пешеходци, бъдете много внимателни!