Гражданите да кажат за „Света на траките“


Обществено обсъждане на проекта на Община Казанлък относно изграждането на туристическия комплекс „Светът на траките“ с продължаване на велосипедната алея от северната част на Казанлък до комплекса като част от екомаршрута в долината, организира Общината за казанлъчани. Публичното обсъждане е насрочено на 23 февруари, четвъртък, от 17.30 часа в залата на Културно-информационния център на ул. Искра“ 4.


Община Казанлък ще кандидатства за финансиране на проекта по ОП “Региони в растеж“ - „Регионален туризъм“.

Очаква се гражданите не само да се запознаят с проекта, но и да се включат със свои предложения.

Туристическият комплекс "Светът на траките" включва атракцион с тронна зала, постройки за различни тракийски занаяти, восъчни фигури, хотелска част, розова градина, велоалея от Казанлък до Шипка. Комплексът ще е разположен близо до разкритите и социализирани тракийски могили в землището на град Шипка.

Подробният устройствен план е одобрен от Общинския съвет на Казанлък.