За „Искра“-та на казанлъчани
В началото на 1995 година бе учредено дружеството "Казанлъшка Искра" ЕООД, чийто предмет на дейност основно е издаването на общинския вестник "Искра", както и издаването на книги и други печатни издания. Тогавашният управител на дружеството Йордан Йорданов, по чието време стана регистрацията на дружеството, направи екип, на който нямаше равен не само в Казанлък, но и в региона. Общинският вестник "Искра" излизаше с многохиляден тираж всяка седмица. Дружеството издаваше още "Бизнес Искра", "Ваканционна Искра". Към вестник „Искра“ имаше специализирани притурки за култура, за дома и други тематични приложения, които читателите на вестника изваждаха като настолни книги. Няколко години по-късно, по времето на управителя и главен редактор Данаил Парнаров, вестникът излизаше всеки ден - четири пъти в седмицата като ежедневник, а в петък - седмичник.

Минало, не толкова отдавнашно, но изпълнено с много хъс, труд и енергия от страна на целия творчески и технически екип. При това във време, когато нямаше интернет и изобилие от информация, с която се сдобиваш само с няколко клика на компютърната мишка. И определено вестникът се радваше на огромно уважение от страна на читателите и обществеността.

За съжаление, конюнктурата се промени. И след славното време на вестник „Искра“ в първото десетилетие на демократичните промени у нас, нещата не се развиваха твърде благоприятно за изданието. Докато се стигна до този момент, в който публично бе оповестено, че финансовото състояние на дружеството е тежко. Толкова тежко, че е в невъзможност повече да издава в. „Искра“ и трябва да се премине към неговата ликвидация. И последният негов управител да стане негов ликвидатор. Тъжно. За всички, които имаме сантименти към вестника, издаван от "Казанлъшка Искра". Пък и съществува неписано правило - всеки, който е бил искрист, винаги си остава такъв.

„В разбиранията на кмета и екипа й, от който съм част и аз, никога не е стоял на дневен ред въпросът за закриване на вестника и спиране на тиражите му - коментира заместник-кметът Драгомир Петков, цитиран в съобщение от пресцентъра на Община Казанлък. - Това е печатното издание на Казанлък с вековна история. За да продължи да съществува обаче, се налага да бъдат сведени до минимум всички възможно разходи, в т.ч. и тези за външни услуги, което всъщност доведе до предложението ни към Общински съвет-Казанлък търговското дружество „Казанлъшка Искра” ЕООД да прекрати дейността си, ако предложението на Общински съвет-Казанлък бъде прието, а работещите в дружеството ще бъдат преназначени в структурата на Общината”.

В официалната информация от Община Казанлък се казва още: „Финансовите отчети на „Казанлъшка Искра” ЕООД от 2016 г. досега недвусмислено показват, че е наложително прекратяване дейността на търговското дружество. Това обаче не означава спиране издаването на вестник „Искра”, а точно обратното – възможност за дългосрочното му издаване.“ В докладната записка на кмета Галина Стоянова до Общинския съвет се предлага да се разкрият 2 щатни бройки към звено „Други дейности по икономиката“, които ще гарантират издаването на вестника.

На 1 юни 2024 година основаният от Петър Топузов вестник ще навърши столетие. Няколко поколения казанлъчани са израснали с това издание. Днешните четящи жители на града се надяват, че тяхната печатна "Искра" ще посрещне своя вековен юбилей и ще продължи да бъде част от духовното пространство на Казанлък.