Въззивен състав на Окръжен съд-Стара Загора потвърди определението на Районен съд-Казанлък, с което е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо 44-годишния Г. Й.
Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 4 април2 023 г. в Казанлък се заканил на жена с престъпление против нейната личност – убийство, и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, както и че в периода от 4 април до 1 юни. в Казанлък, в условията на продължавано престъпление (на три пъти) не изпълнил Заповед за защита, с която бил задължен да не доближава жената за срок от десет месеца.
Окръжните магистрати приеха за правилен и законосъобразен извода на първоинстанционния съд, че събраните доказателства позволяват да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Според съдебния състав, пренебрегването на Заповедта за защита от страна на Г. Й. води до заключение за неспазване на нормативните актове и до извода, че съществува реална опасност същият да извърши друго престъпление, както и че при налагане на по-лека мярка за неотклонение е напълно възможно да окаже въздействие върху пострадалата. Въззивните съдии счетоха, че на този етап от наказателното производство мярката за неотклонение “задържане под стража” съответства най-оптимално на целите на закона.
Определението на Окръжен съд – Стара Загора е окончателно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН до установяване на противното с влязла в сила присъда.