Внимание: Диктуват ЕГН-та на глас

Казанлъчани, гласуващи в няколко от изборните секции в града, алармираха, че членове на секционните избирателни комисии диктуват на глас ЕГН-та на гражданите, упражняващи в момента своя вот. Това не само е недопустимо оповестяване на лични данни, но и е нарушение на изричното изискване на ЦИК имената и ЕГН-та на гласоподавателите да не се диктуват на глас при сверка на данните от личните карти с тези в избирателните списъци.

Подобни случаи могат да се възприемат и като начин за контролиране на вота, твърдят избиратели, които са били поставени в подобна ситуация. За нарушения от този характер трябва да се подаде своевременен сигнал до председателя на СИК или до РИК.