Проф. д-р Ивайло Ганев е директор на Колежа по енергетика и електроника при Технически университет-София, част от който е и Технически колеж-Казанлък. Преподава Топлотехнически измервания и уреди, Възобновяеми енергийни източници, Регулиране и управление на топлинни процеси, Икономика на енергетиката, техническа диагностика в ТЕЦ и АЕЦ и др. Баща му, покойният Гиньо Ганев, депутат, национален омбудсман, известен като „човекът-парламент“, е Почетен гражданин на Казанлък. Близки връзки с града на розите професорът поддържа след откриването на колежа тук.


- Проф. Ганев, пет години по-късно оправда ли надеждите предизвикателството Технически колеж в Казанлък? Какво се свърши, какво предстои?
- Наистина, изминаха вече пет години от началото на учебните занятия в Техническия колеж в Казанлък. Но тези години не могат да бъдат определени като едно спокойно начало. Спомняте си– започнахме без сграда, без персонал. Постановлението на Министерския съвет излезе през септември и ние в края на октомври бяхме завършили кандидат-студентската кампания и провеждахме пълноценен учебен процес. Разбира се, това беше възможно, защото зад каузата за осигуряване на специалисти с висше образование за нуждите на индустрията в Казанлък стоеше цялата общественост – общинското ръководство и кметът г-жа Галина Стоянова; местният бизнес с активното участие на повечето водещи фирми като „Арсенал“ АД, „М+С Хидравлик“ АД, „Хидропневмотехника“… Спирам до тук с уговорката, че вероятно ще изпусна някоя от компаниите и за това си позволявам да не ги изреждам. Ангажирахме много авторитетни преподаватели от Технически университет-София да водят занятията, защото знаехме, че всяко начало е трудно и то изисква повече опит и умение за работа в една нетрадиционна обстановка. После мина първата година и от Министерството на образованието и науката ни предоставиха сграда, която беше в плачевно състояние – години наред преди това не беше ползвана. Трябваше да се прави ремонт, а пари в бюджета за това нямахме. То и от къде да имаме, като бяхме приключили само една учебна година, а от Министерството изобщо и не можеше да се мисли, че ще ни отпуснат средства. Тогава пак с активното участие на бизнеса в града и с помощта на общинското ръководство се проведе дарителска кампания за събиране на средства за ремонт на сградата на колежа. За около час се събра сума от около 400 хиляди лева – доброволни дарения от фирми и граждани на Казанлък за каузата „Технически колеж“. Днес, от гледна точка на крайно материалната действителност в България и в света, този акт на дарение за развитието на образованието в Казанлък може би на някои ще изглежда абсурден – да не се чака за всичко държавата, а да се поемат нещата в свои ръце и да се свършат качествено и в срок. Но явно духът на хората от Казанлък е жив и възрожденският пламък още гори


- И после – пандемия…
- Вече имахме и сграда и очаквахме всичко да върви нормално, но дойде Ковид-пандемията. Трябваше да минем от присъствена в дистанционна форма на обучение, без да имаме опит в тази насока. А и никой не знаеше как ще се развиват събитията в страната и в света. В средата на месец март 2020 г. бе обявена пандемията, а в края на месеца вече бяхме преминали на дистанционно обучение. Искам да подчертая, че обучението по инженерни дисциплини много трудно се адаптира към този режим на работа. Мисля, че постигнахме максимално възможното в тази ситуация. В интерес на истината, преминаването в нетрадиционен режим на обучение, каквото е дистанционното, ни позволи да въведем някои по-съвременни методи за работа със студентите, които използваме и днес като надграждане на стандартните методи за обучение.От тази ретроспекция се вижда, че свършената за това кратко време работа е значителна, при това при нетипични условия за създаване и развитие на основно звено на висше училище в град с развита индустрия. Разбира се, още веднъж ще подчертая, че постигнатото нямаше да е възможно без съвместната екипна работа на Технически университет-София, Община Казанлък, предприятията в Казанлък и на казанлъчани, милеещи за развитието на града.


- След толкова свършена работа какво е на дневен ред сега?
- На първо място това е усъвършенстването на учебната среда с нови лабораторни стендове и осигуряване на адекватно практическо обучение. Ще ангажираме млади преподаватели от Казанлък, които да станат двигатели за бъдещото развитие на колежа. Очакваме засилване на интереса и у кандидат-студентите, защото се видя, че Техническият колеж в Казанлък е място, което дава сериозно съвременно образование в областта на модерното машиностроене и перспектива, както за реализация в тази област веднага след завършването му, така и за продължаване на обучението в магистърска степен.

- Реализират ли се очакванията за конкретни ползи за бизнеса на Казанлък от работата на Колежа по обучението на добре подготвени технически кадри?
- Искам да подчертая, че Техническият колеж в Казанлък не е създаден поради прищявката на този или онзи партиен велможа, че бил от този край, както, апропо, са създадени доста висши училища у нас. Тук се реализира нов подход на обучение, тясно свързано с реалната икономика. Защото именно на тази икономика са заложени надеждите ни за просперитета и благоденствието на нашата родина. Реалният двигател за създаването и развитието на колежа е индустриалното предприемачество в града, с подкрепата на общинското ръководство и на Технически университет-София, като най-старото и най-развито висше училище, обучаващо специалисти в областта на техническите науки.Що се отнася до оценката на бизнеса за ползите от колежа, по-редно е от тях да получим оценка. Но, съдейки по интереса, който фирмите в Казанлък проявяват към обучението на свои служители в Техническия колеж, или търсят специалисти, завършили колежа, става очевидна положителната роля, която учебното заведение има за осигуряването на местния бизнес със знаещи и можещи кадри.

- Как оценявате сътрудничеството с местните фирми от отрасъл „Машиностроене”, в какво се изразява то и как работите конкретно с „Арсенал"?
- Още от създаването на Техническия колеж в Казанлък имаме много добро сътрудничество с местния бизнес. Голяма част от практическите занятия се провеждат в лабораториите на предприятията в общината. Водещи специалисти в тях преподават в Техническия колеж. Непрекъснато се обсъждат и осъвременяват учебните планове и програми, като съвместно с водещите преподаватели от Техническия университет в София и Техническия колеж участват и представители на местния бизнес. „Арсенал“ АД е основен двигател и често инициатор на нашите съвместни действия. Известно е, че по-голямата част от студентите в Колежа работят в „Арсенал“. Очакваме, с нормализирането на обучението след пандемията, представители на „Арсенал“ АД и другите фирми да участват в провеждането на държавните изпити и защита на курсовите проекти. Така че – съвместната ни работа с „Арсенал“ е многопластова и резултатите от това са положителни.

- Има ли сред Вашите студенти в Казанлък такива, които продължават и след Колежа своето техническо образование в по-висока степен?
- Още преди да завърши първият випуск на Техническия колеж в Казанлък,ръководството на Технически университет-София, съвместно с фирмите от машиностроителния сектор в Казанлък, от които най-активни бяха представителите на „Арсенал“ АД и М+С Хидравлик“ АД, разработи учебна документация за продължаване на обучението на завършилите Колежа в магистърската степен. Това обучение са организира от Техническия университет в София чрез филиала му в Сливен, където традиционно има обучение по машиностроене, а и е най-близо до Казанлък. Вече завърши първият випуск магистри. На защитите на дипломните работи присъстваха представители на „Арсенал“ АД. Те дадоха висока оценка на представените дипломни проекти, което е гаранция за високото качество на обучението в Техническия колеж и Технически университет-София.

- Има ли сред Вашите преподаватели в Колежа тук хора от Казанлък?
- С известни трудности в началото, но намерихме казанлъчани, които притежават необходимата образователна степен и имат желание за академична кариера. След придобиването на магистърска степен от наши възпитаници имаме желанието и надеждата някои от най-добрите абсолвенти да решат да преминат и в още по-висока степен – т.е. да тръгнат по пътя на докторантурата, успешно да я защитят и да се ориентират към преподавателска дейност в Колежа. Очаквам след Нова година успешно да защити дисертацията си наш преподавател. Това ще е първият преподавател от Колежа, който защитава дисертация. Разбира се, нарочно не споменавам името му, но мога да кажа, че практическата работа по дисертацията беше реализирана в „Арсенал“ АД.

- За празника на българските студенти – 8 декември, какво си пожелавате за бъдещето на Колежа в Казанлък, за неговите студенти и преподаватели и за Вас самия?
- Надяваме се Техническият колеж в Казанлък да продължи все така успешно да се развива и да стане едно от водещите звена на Технически университет-София и да е гордост за град Казанлък!
На всички преподаватели искам да пожелая много здраве и успехи за развитието на нашия колеж.За мен 8 декември е денят, в който ние, преподавателите, можем спокойно да направим равносметка за постигнато през годините. Искрено се вълнувам от успехите на нашите студенти и нека те да ни дават все повече поводи за радости!
Пожелавам на студентите, въпреки трудното време, в което живеем, така да направят празника си, че след години винаги да си спомнят за него и за студентските си години в Техническия колеж. Пожелавам още много здраве и успешно завършване! Иска ми се времето им в Техническия колеж в Казанлък да им даде важни и полезни знания, но и да им остави ярки и незабравими спомени!

Честит празник, драги студенти!

Интервю на Диана Рамналиева, автор във в. "Трибуна Арсенал"