Населените места и кварталите не трябва да се пренебрегват за сметка на развитието на центъра на града, смята кандидатът за общински съветник от Алтернативата на гражданите - Казанлък

- Г-жо Пепелешкова, как трябва да работи следващият Общински съвет?
- В диалог между групите, независимо от състава им и в интерес на жителите на Общината. Прагматично – да се подкрепят добрите за общината идеи. И морално, с лична съвест и отговорност към хората. Моето лично убеждение, а и това на непартийната ни група, е, че развитието на община Казанлък може да се постигне с приемственост и надграждане на вече постигнатото.

- В каква посока трябва да бъдат промените?
- Алтернативата на гражданите – Казанлък щеработим за повече информираност на жителите по важните решения за общината. Хората трябва да имат по-информиран и по-лесен достъп до обсъжданията на всички значими въпроси, да бъдат ангажирани по-активно и да участват във вземането на решенията, включително с преки допитвания по квартали и села. Гражданската активност е двустранен процес – общинското ръководство и съветниците трябва да търсят по-активно мнението на хората по населени места, по браншове, по интереси. Като съветници полагаме клетва, че в действията си ще се ръководим единствено от интереса на гражданите и ще работим за благоденствието им – и нашата непартийна група следва този принцип, неслучайно работим безвъзмездно и даряваме заплатите от Общинския съвет за благородни каузи в общината.

- Заговорихте с грижа за хората от селата и кварталите на града. Как може да се подобри средата там?
- С повече справедливост по отношение на разпределението на инвестициите към кварталите и селата, наред с центъра на града. Сред належащите проблеми за хората от населените места са още разписанията на автобусите, които трябва да се променят за по-голямо удобство, за да може транспортът да изпълнява обществените си функции. Ще предложим средствата от платеното паркиране да се използват целево за изграждане на паркинги и развитие на градския трнаспорт, в това число и междуградските линии.* Местни избори ‘2023. Платена публикация. Купуването и продаването на гласове е престъпление.