След 40 години от последния частичен ремонт е поставено началото на процеса за пълна реставрация на монумента – символ на Българската Свобода

На 17 февруари 2021 г. бе сключен договор между НПМ „Шипка-Бузлуджа” и победителя в обществената поръчка за техническо обследване, разработване на идеен и работен проект за консервация и реставрация на Паметника на Свободата. За това съобщи директорът на Националния музей д-р Чавдар Ангелов, с когото разговаряме в навечерието на 3 март – Националният празник на България.

- Д-р Ангелов, през миналата година музеят положи големи усилия да стартира проект за цялостен ремонт на Паметника на Свободата. На какъв етап са дейностите към 3 март 2021 година?
- През годината от миналия 3 март до днес се случиха много неща. Няколко седмици след националния празник, на 6 април 2020 г., 3 каменни блока от облицовката на Паметника се самосрутиха, което наложи коренно да се промени темпът на работа и бяха извършени укрепителните дейности. Още в края на май музеят изработи и представи в Министерството на културата (МК) план за действие, който имаше за цел да предложи решение на проблемите, пред които бяхме изправени. Бяха направени огледи от Националния институт за недвижимо културно наследство, от ДНСК и Община Казанлък и на 1 юли 2020 година, със заповед на кмета на община Казанлък, съгласно неговите правомощия, бяха дадени необходимите указания, които ние следваме и към момента. Прие се, че трябва да бъде направено пълно обследване на фасадите на Паметника, за да се установи какво е тяхното конкретно състояние, фотогеометрично заснемане, след което да се възложи проект за неговата реставрация и консервация в две части – идеен проект и работен проект. Взе се решение обследването и изработването на проектите да бъде извършено с една обща обществена поръчка, за да не се губи излишно време. През лятото на 2020 година започна нейната подготовка, имаше доста документи, с които трябваше да се снабдим – виза за проектиране, проект за скеле, да се осигури необходимото финансиране и с помощта на МК и с наши сили на 18 ноември миналата година обществената поръчка бе обявена. Тя завърши успешно, имаме победител, от общо трима участници, минаха и сроковете за обжалване. На 17 февруари 2021 година беше подписан договор между НПМ „Шипка-Бузлуджа” и определения изпълнител за извършването на тази толкова важна дейност. Фирмата е архитектурно бюро „Вамос” ООД.

Новината е, че имаме сключен договор

Другото, което предстои да се случи в най-скоро време, е формално поетият ангажимент от МК и лично на министър Боил Банов да бъдат осигурени необходимите средства, които не достигат на музея, за да се разплатим по тази обществена поръчка. Тя е на обща стойност от 174 хил. лева с ДДС и включва техническо обследване на фасадата и изработване на инвестиционен проект във фази „идеен“ и „работен“ за консервация и реставрация на Паметника на Свободата. Първоначалната прогнозна стойност беше за около 210 хил. лв., но след провеждането на обществената поръчка, стойността падна с близо 28 хил. лв.

- Хубавата новина идва точно за празника. Какво предстои оттук-нататък?

Казанлъчани пред Паметника

- Трябва да изчакаме времето да се успокои, защото най-сложната и опасна част от дейностите е физическото обследване. Трябва да се издигне четиристранно скеле около целия Паметник на Свободата, за да се осигури достъп до всяка точка до стените, за което се иска времето да е подходящо, температурите да се вдигнат. Предвид опита, който имаме, това няма как да стане преди средата на април. Резултатите от обследването ще бъдат използвани за самото проектиране, тъй като ще се направи много точна, подробна снимка на състоянието на фасадата, квадратен метър по квадратен метър, ще се фиксират всички проблемни участъци и ще бъдат набелязани мерки и начини за решение. Важно е да отбележим, че самият ремонт ще започне, след като имаме съгласуван по надлежния ред проект. Според Закона за културното наследство,

всяка фаза от проектирането преминава през съгласувателна процедура

в Националния институт за недвижимо културно наследство, респективно МК издава становище. В нашия случай ще имаме две съгласувателни процедури – на идейния и на работния проект и, ако всичко се развива както трябва, да се надяваме, че в началото на следващата година това ще е преминало успешно. Този проект ще бъде придружен с количествено-стойностна сметка и ще знаем колко ще струва толкова дългоочакваният ремонт. Сумата няма да е малка, предстои да бъде осигурено финансиране и пак по реда на Закона за обществените поръчки ще се обяви такава за избор на изпълнител. Предвид продължителността на процедурите, най-ранната начална дата за началото на ремонтните дейности можем да сложим 2023 година. Най-същественото е, че вече имаме някакъв хоризонт, защото преди 2-3-4 години не си говорихме за тези неща.
Важното за тази година е техническото обследване и получените резултати да бъдат вложени в идейния и работния проект. Най-трудоемката част в този етап е скелето. То трябва да следва формата на самия Паметник, ще има закрепване към него, за да се осигури безопасност при ползването му от специалистите. Предвижда се дейностите по обследването да станат за 39 дни, но всичко зависи от метеорологичните условия, времето там е променливо, падат много мълнии.

- Казахте, че вече има хоризонт и пътят към него е ясен...
- Всъщност, ние започнахме пътя през есента на 2017 година – направихме геодезическо заснемане на Паметника, снабдихме се с Акт за държавна собственост в началото на 2018 г., Паметникът има технически паспорт. През 2019 година успяхме да направим заданието, по което ще стане изработването на проектите, за да стигнем до възлагането на този проект. Последният такъв проект за цялостна реставрация и консервация на Паметника е правен в края на 70-те години на миналия век, т.е. преди повече от 40 години и той е частично изпълнен през 1981-1982 година.

Оттогава толкова мащабно действие спрямо Паметника на Свободата не е предприемано

Връх Св. Никола преди строителството на Паметника

Няма да скрия, че за мен и за екипа на музея не е много лесно, тъй като се сблъскваме с проблеми, които не сме си и представяли, но с помощта на МК, на външните експерти, се движим в правилната посока. Не е лесно, трябва да се въоръжим с търпение, но Паметникът има нужда от много сериозен ремонт и обновяване, без, разбира се, да засягаме визията му и това трябва да се случи час по-скоро. Зависим от два фактора – външни дейности могат да се извършват не повече от 6-7 месеца през годината и конкретната метеорологична обстановка. Условията на върха са екстремни, но вървим в правилната посока и имаме хоризонт, който не е толкова далеч.

Строежът, 1930 година

Паметникът е там от 1930 година в завършен вид. Колко зими и лета са това! Надявам се, че ще имаме качествен и отговарящ на всички изисквания проект, ще намерим и достойни изпълнители, така че Паметникът на Свободата да получи грижата, която заслужава.


- Д-р Ангелов, как се очертават тържествата на Шипка тази година?
- Официален домакин на честванията на Националния празник на България тази година е кметът на община Габрово. Предвид извънредната епидемична обстановка у нас,

на върха първоначално беше предвиден самоцърковно-военен ритуал

на площадката с барелефите. Не е ясно дали ще има официални гости, но със сигурност, както всяка година хиляди българи ще се насочат към Паметника на Свободата, за което се създава в момента необходимата организация. Всички ангажименти, които музеят има към подготовката за празника, са традиционни и ще ги изпълним. Вечният огън ще гори, националният флаг ще бъде издигнат. Големият проблем е, че няма как да бъдат контролирани наложените здравни мерки при това голямо струпване на хора, това зависи в крайна сметка от съзнанието на всеки от нас. Посещенията в Паметника на този ден ще бъдат съобразени с конкретната ситуация.


- 143 години свободна България. Какво, според Вас, трябва да ни каже днес датата 3 март?

Паметникът на император Александър II. Картичката е от началото на 19 век и е издадена от Георги Пенков в Казанлък

- Надявам се Националният празник на Република България да обединява българите, а не да ги разединява, макар, че случващото се през последните години показва, че не е съвсем така. Вероятно пак ще станем свидетели на спора дали сме били освободени, дали сме достатъчно благодарни, т.е. тези русофилски и русофобски настроения отново ще вземат в някаква степен връх. За мен е важно едно – независимо от намеренията на Руската империя през 1877 година, когато император Александър ІІ излиза с манифест за обявяването на войната, крайният резултат от тази война е, че

на политическата карта на света е възстановена българската държавност

И българският народ, макар и не обединен в пълнотата си, и неговият елит получават възможността със собствени сили да изградят една държава, която да гарантира просперитета на всички свои граждани. Доколко тогавашният български следосвобожденски елит е успял, е ясно. Но големият въпрос е, доколко настоящият елит и ние, съвременните българи, днес успяваме да се възползваме от обстоятелството, че имаме собствена независима държава. Пожелавам на всички да бъдат свободни в мислите и отговорни в действията си и достойно да посрещнем Националния празник на България. И той да мотивира всеки един от нас да прехвърли задължението, което имаме към тези, които са дали живота си, и към тези, които са се трудили, за да съществува нашата държава, върху собствените си лични и професионални занимания. Тогава, мисля, България би изглеждала по съвсем различен начин.