Възможностите за откриване на филиал на Техническия университет -София в Казанлък са обсъждани на среща между ръководствата на висшето училище и Община Казанлък. За това се съобщава от Пресцентъра на общината в Казанлък.


В бъдещия филиал се предвижда да бъдат обучавани кадри в технически специалности, от каквито има нужда местният бизнес.
След многобройни разговори от страна на местната власт в град Казанлък с университетите в Стара Загора, Пловдив, Габрово и Бургас, ректорът на Техническия университет в София заяви категорична готовност да се открие през септември филиал със специалност „Технология на машиностроенето” в Казанлък.
На срещата присъстваха кметът на община Казанлък Галина Стоянова, проф. дтн инж. Георги Михов, ректор на ТУ, гр. София, Любомир Димитров, зам.-ректор на ТУ, гр. София, доц, д-р инж. Пламен Угринов, ръководител на катедра „Енергетика и машиностроене” в Колеж по енергетика и електроника към ТУ, гр. София, доц. д-р инж. Ивайло Ганев, директор на Колеж по енергетика и електроника към ТУ, гр. София, депутатът от 43-то НС Нено Влайков, както и представители на големи, средни и малки фирми с производство в сферата на машиностроенето.

В срещата участва и инж. Владимир Чучумишев, координатор на Регионалния академичен центърна БАН в община Казанлък.
Доц, д-р инж. Пламен Угринов представи пред работодателите примерна програма, по която ще се обучават студентите. Учебният план на специалността Технология на машиностроенето, включва тригодишно обучение (или 6 семестъра). Общите дисциплини, предвидени за този срок са 36. Сред тях ще има общоинженерни дисциплини, машиностроене, хидравлика и други.

На срещата бе обсъдено още сътрудничество в учебния процес между община Казанлък, местния бизнес и ТУ, гр. София. Общината ще има ангажимент да предостави база и заедно с бизнеса да осигури практиките на студентите. Заместник ректорът и директорът на колежа увериха, че формата на обучение, която предлагат: „редовно обучение с удължен семестър” ще отговори на нуждите на бизнеса, защото позволява на студентите да работят, но да се възползват от пълния лекционен план, предвиден за редовно обучение. Завършилите специалността ще придобият квалификация бакалавър и ще имат право да продължат да се обучават за степен магистър.

Представителите на казанлъшкия бизнес се интересуваха, какви ще са изучаваните дисциплини, качеството на обучението и заявиха готовността си да подкрепят по всякакъв начин тази възможност, която се ангажира да реализира Технически университет, гр. София.
Техническият университет - Софи
я (ТУ-София) е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки, съхранил в себе си добрите традиции във висшето образование, заложени от неговите създатели. Като първи и най-голям политехнически център, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища в страната, вече 70 години той дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука.


Пресцентър Община Казанлък