„Експерти за Казанлък“ приветстваха приемането на Общия устройствен план на Казанлък

На днешното заседание на Общинския съвет с 33 гласа „за“, без нито един „въздържал се“ и „против“, бе приет Общият устройствен план на община Казанлък. Планираната територия обхваща цялата община с всички землища на градовете Казанлък, Крън и Шипка и на селата Енина, Горно Изворово, Долно Изворово, Хаджи Димитрово, Шейново, Ясеново, Голямо Дряново, Дунавци, Бузовград, Копринка, Овощник, Черганово, Розово, Кънчево, Ръжена, Горно Черковище и Средногорово с обща площ 63 337 хектара.

„С днешното приемане на Общия устройствен план на община Казанлък кметът г-жа Стоянова демонстрира как се изпълняват предизборни обещания. През 2011 година тя пое ангажимент за обновяване на благоустройствените планове на община Казанлък и го изпълни. Приемането днес на тези четири устройствени плана е голямо постижение за общината. Много малко са общините в България, които могат да се похвалят с нови общи устройствени планове“, каза от трибуната на Общинския съвет инж. Цветан Шиков, общински съветник от групата „Експерти за Казанлък“, председател на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт, член на Комисията по приватизация и разпореждане с общинската собственост.

При изработването на проекта изпълнителят се е съобразил с действащите до момента общи устройствени планове на територията - ОУП с изявено културно-историческо наследство „Долината на тракийските владетели“ и ОУП на Казанлък с включени части от землището на града.

Прогнозният срок на действие на ОУП е 15-20 години и неговата цел е да предложи условия за създаване на отпималнаструктура за изграждане и развитие на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните места със съществуващите природни и културно-исторически забележителности.

По време на заседанието на общинските съветници днес кметът Галина Стоянова благодари на главния архитект на общината Георги Стоев за неговата работа по изготвянето на ОУП и на всички институции и специалисти, които са били ангажирани с неговото изработване. Тя напомни, че първият общ устройствен план на града е отпреди 109 години - изработен е през 1908 година върху инженерно платно и се съхранява в Общината.