След като бяха събрани падналите елементи от паната и почистени вътрешните пространства, започна стабилизирането на мозайките на Паметника на връх Бузлуджа. За началото на дейността информира във Фейсбук-страницата си "Проект Бузлуджа".

18 реставратори от Германия, България, Швейцария и Гърция се включват в тази дейност. Това са специалисти от Техническия университет в Мюнхен, катедра "Реставрация", с ръководител проф. Томас Данцл, от Националната художествена академия в София, катедра "Реставрация", с ръководител доц. Стефан Белишки, Университета по приложни изкуства в Берн, катедра "Реставрация", с ръководител доц. Йонас Ротерс и Неправителствената организация "Диадрасис" от Атина, представлявана от експерта по опазване на мозайки Лаура Тапини. "Екипът от реставратори няма да се намесва в творбите, а само ще се стабилизира това, което съществува“, уточнява арх. Дора Иванова, председател на фондация "Проект Бузлуджа". Младата архитектка първа започна активна кампанията за запазване и възстановяване на монумента на Бузлуджа,

Специална подкрепа за осъществяването на проекта са оказали Елена Дечева-Кантарева от Академията по изкуствата в Пловдив и Карола Мьовалд от Академията по изящни изкуства в Дрезден.

Фондация "Проект Бузлуджа" е координатор на проекта. Два гранта за дейността по съхраняване на съоръжението отпусна фондация "Гети" в 2 последователни години - 2019 и 2020. Организацията ръководител на проекта е ИКОМОС - Германия. Проектът се реализира и със съдействието на Областна администрация - Стара Загора. Монументът на връх Бузлуджа е държавна собственост и се управлява от Областната администрация в града на липите. Той няма статут на паметник на културата.