Надежда за Светльо

Този очарователен младеж се казва Светлозар Димитров Сербезов, от Казанлък. И се нуждае от помощта ни.

Светлозар е диагностициран с рядкото и коварно заболяване "перинервални кисти на Тарлов".

Заради заболяването всеки негов ден е съпроводен от нетърпими болки и изтръпвания. Засегнат е гръбначният му стълб и гръдният и шийният отдел. Всеки ден Светльо той живее с тях. Заради болките е нетрудоспособен.

Лечение има.

За да не остане в инвалиден стол и да не продължава този ад, той се нуждае от спешна операция в Кипър при американският професор Д- р Франк Фейгенбаум .

За целта са нужни непосилните за семейство му 45 000 евро .

Да помогнете на този мъж да бъде пълноценен човек.

За надеждата!

Сметка, с която да я подарим на Светлозар.

BG47UBBS80021082880640 BIK KOPA UBBSBGSF банка ОББ