Вечер на Корейската кухня в Казанлък


Тази идея е била обсъждана по време на официалното посещение на казанлъшката делегация, начело с кмета на Общината Галина Стоянова в една от десетте общини на град Сеул в Южна корея- Джунгнанг гу.
Това съобщи Костадинка Василева, представител на Асоциацията на хотеллиерите и ресторантьорите в Казанлък, която бе част от делегацията В тематичната вечер майсторите на висшата кулинария в Корея ще покажат кулинарното богатства на азиатската страна и ще обменят опит с казанлъшките си колеги.


Амбицирани сме община Казанлък да организира домакинства поредица от такива кулинарни вечери на побратимените градове, допълни още Василева.
Според еня, „има какво да се научи от корейските кулинарни майстори и по отношение използването на еко продукти в кухнята. Завиден опит може да бъде почерпен и от начина, по окйто е организиарн ифункционира и хотелиерския бизнес там.
„Останах изумена от видяното, има ниша за развитие“, обобщи впечатленията си Костадинка Василева, участник в официалната делагация на Община Казанлък в Джу нан гу.
Казанлъшките представители са първите и единствено поканени официални гости за участие и побратимяване в община Джунгнанг гу иорганизираиня от нея за трети път фестивал на декоративната роза.
Девет делегации от девет побратимени на Казанлък градове ще пристигнат в края на седмицата в Казанлък, по покана на общинското ръководство и ще се включат в празничните прояви, посветени на 114 Празник на розата.