Конференция "Европа в България: Общо бъдеще" започва в Казанлък Конференция на тема „Европа в България: Общо бъдеще“ се организира на 26 януари в пресклуба на Българската телеграфна агенция (БТА) в Казанлък. Проектът има за цел да предоставя информация на обществеността за политиката на сближаване, за ролята на различните заинтересовани страни при изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз (ЕС) както и да представи възможностите през програмен период 2021-2027 г.

В конференцията в Казанлък ще участват заместник-кметът на община Казанлък Лилия Цонкова, заместник-кметът на община Павел баня Йордана Енева, управителят на Областния информационен център в Стара Загора Радка Тилева, началникът на отдел ,,Инвестиционни проекти с външно финансиране“ в Община Казанлък инж. Кънчо Христов и председателят на сдружение „Бъдеще за децата“ Мария Гинева.

Акцент в конференцията ще бъдат перспективите и стратегиите за развитие на Югоизточен регион, част от който е и област Стара Загора. Във фокуса е кохезионната политика на ЕС през настоящия програмен период. Ще бъдат представени и добри практики и успешни проекти от предходния програмен период – 2014-2020 г.