Изчезналият потопен град

[post_title][post_title]Севтополис бил основан от тракийския владетел Севт III в края на IV в. преди новата ера, през 320-323 г. Той бил малък по размери град. Състои се от едно укрепено селище, обхващащо площ от около 5 хка, вън от което са съществували и няколко предградия. Формата на града се очертава от крепостната стена, която образува разностранен петоъгълник. Улиците са били наслагани с речни камъни и са се пресичали под ъгъл 90 градуса, като така образували квадратни квартали. В североизточния ъгъл се намирала царската резиденция. В двора през 1953 г. е открит надпис от канцеларията на Севт, където работела жена му. Той е бил написан на гръцки език и гласи: "Този надпис да се изчука на две плочи и да се постави в Севтополис, в храма на Великите тракийски богове." От написаното можем да предположим, че вероятно това е бил култът на царската фамилия. Севтополис не бил лишен и от паметници на монументалната архитектура и изкуство - дворец-храм с богата вътрешна декорация, храм на Дионис и храм на Великите самотракийски богове.Севт не щадял средства и устроил града според тогавашните представи. Широкият замах на строителството свидетелства за високия икономически разцвет на Севтовата столица и за нейното нараснало политическо значение. В градоустройството на Севтополис личат залегнали принципите, характерни за устройството на гръцкия полис. Той бил изграден по т. нар. регулярна планировка, взаимствана от гръцкото строителство. Хинтерландът на Севтополис обаче по отношение на гробнищната архитектура дава нещо съвършено своеобразно, коренно различаващо се от другите райони на Тракия. Това е широката употреба на тухлата като строителен материал. Никой друг район не е дал нещо подобно. Очевидно това е една локална особеност в гробищната архитектура на тази област.
Известно е, че Севт III бил първият тракийски владетел, започнал да сече монети. При проучването на Севтополис са открити 2000 монети, като около 800 са на Севт. Неговите монети могат да се разделят на седем типа. Последният тип монети се секли с портрета на видния тракийски владетел върху тях.

.Известно е, че Севт е успял да поднови съюза с атиняните. През периода 424 - 421 г. пр. Хр. станало забележително увеличаване на данъците от всички варварски народи (преките поданици но одрисите) и от гръцките градове, над които властвали одрисите. Те достигали до 400 таланта в пари и се плащали в злато и сребро. Мощта на траките нараствала с пълна сила. Царят успял да открие правилната формула за управляването на една силна и могъща държава. Знае се, че той е събрал войска от наемници гети и започнал военна кампания срещу атиняните на югоизток, в района на Тракийския Херсонес. Севт разгромил противниците си и завладял един град, който най- вероятно бил Кардия. Събитието датира към 411 г. пр. Хр., но от този момент нататък сведенията за тракийския цар се губят в писмената литература.

С управлението на първите си владетели Одриското царство застанало на прага на най-големия си разцвет, превърнало се в първостепенна военно-политическа сила и заявило недвусмислени претенции по отношение на съседите си. За пръв път държавната организация излязла смело на сцената на заплетените международни отношения на Балканския полуостров.

Последният велик одриски цар бил Котис I (IV в. пр. Хр.). По време на неговото царуване Одриското царство постигнало своеобразен връх в политическия си живот. Според античните автори той заел престола след преврат. Царят влязъл в историята като съюзник на Атина, дори получил почетно гражданство в знак на приятелство. Далновиден и въоръжен с търпение Котис не прибързвал с военните действия. През 362 г. пр. Хр. всички предимства били на страната на траките. Преди това сражение Котис имал зад гърба си няколко неуспешни опита за експанзия над елините. Тракийските войски нахлули в Тракийския Херсонес и този път без особени усилия го покорили. Преди да довърши Херсоненската офанзива, Котис бил убит от двама братя от Енос, под внушението на атиняните.

След смъртта на Котис Одриското царство се разделило на три части. Настъпил период на децентрализация, на обособяване на нови или на странични държавни организации. Последвали години на упадък.

След смъртта на цар Севт III от север нахлули келтите и завладели част от тракийските земи. Скоро нашествениците били прогонени, но тогава се появил друг, много по-опасен враг - римляните.


[post_title][post_title][post_title][post_title][post_title][post_title][post_title][post_title][post_title]

[post_title]

[post_title]