Eвродепутати искат мерки срещу злоупотребите с еврофондове

Вследствие на съобщените случаи за заграбване на земи и злоупотреба с власт в някои държави членки, евродепутатите ще поискат следващата седмица от Европейската комисия да предприеме мерки за по-добра защита, съобщават от пресслужбата на институцията.

Неотдавнашни публикации в медиите съобщават за високопоставени длъжностни лица, възползвали се от позициите си, за да усвоят голяма част от средствата на ЕС за кохезия и селско стопанство, като по този начин подкопават доверието на гражданите в европейските институции.

Европейският парламент привлече вниманието на Комисията към тези случаи и призова да бъдат взети ответни мерки. Още през март 2019 евродепутатите предупредиха, че в някои държави членки процедурите за възлагане на обществени поръчки „може да са се превърнали в полу-законни процедури, които възпрепятстват лоялната конкуренция и стават предпоставки за измами“.

През март ЕП отбелязва бързото увеличаване на неравенствата по отношение на преките плащания в някои държави членки, най-вече в Словакия и Чешката република, където понастоящем 7% от бенефициентите получават над 70% от всички преки плащания, както и в Естония, Латвия, Унгария, Румъния, България и Дания, където през последните десет години все по-голям дял бенефициенти са получавали повече от 100 000 EUR.

Източник: Economy.bg