2019: Рекорд по работа има- няма кой

Изпращаме 2019 година с рекордно ниска безработица - по данни на НСИ е 3,7%, а равнището на регистрираната безработица в Агенцията по заетостта е най-ниско от 11 години насам.
Това става ясно от интервю на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева, дадено за БТА, съобщава сайтът Епицентър.БГ
Отминаващата година беше под знака на продължението на всички основни политики в областта на повишаване на доходите, подпомагане на хората, които имат нужда от подкрепа и увеличаване на пенсиите, са други изводи на министър Сачева за отминаващата година в социален план.

Сачева припомни, че минималната работна заплата ще се повиши от следващата година на 610 лева, средната работна заплата вече достига 1249 лева. Почти 207 000 души до края на ноември са намерили работа със съдействието на Бюрата по труда. Качеството на работната сила ще бъде приоритет за социалното министерство през следващата година, тъй като в момента предлагането на работа значително изпреварва търсенето. „Това е тенденция, която за първи път се обръща така“, заяви Сачева.


Младежи, които нито работят, нито учат


По данни на НСИ броят на младежите, които нито учат, нито работят за първото деветмесечие на 2019 година е почти 167 000. Броят на тези младежи е по-малък с почти 14 на сто в сравнение на същото деветмесечие на 2018 година, но все още 167 хил. е голямо число, каза министърът на труда и социалната политика. Сачева посочи, че от Министерството ще работят с тази група младежи, като първо ще бъде създадена информационна база за това кои са, къде са намират, икономическите причини, поради които не работят.
След това ще се търси възможност за професионално ориентиране с конкретни мерки за обучение, включително наставничество и развитие на дуалната форма на обучение. Най-често такива хора биха искали много бързо да видят връзката между образованието и работата, заяви министърът на труда и социалната политика. Ще има курсове по дигитални умения, по предприемачество, както и по социални, комуникативни умения, които са ключови за намирането и оставането на работа.


Къде не достигат кадри и има свободни места?


В момента най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост - 29,8 на сто, в търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети - почти 15%, в административни и спомагателни дейности - 8,7 на сто, хотелиерство и ресторантьорство - 7, 8 на сто, строителство - 7,7 на сто. Най-търсените професии в момента са оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт и квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия. Изключително търсени са и хората, които полагат грижи за други хора, както и заетите в сферата на професионалните услуги - бармани, сервитьори, готвачи, камериери и други, каза министър Сачева.

сн:Дневник
По думите на социалния министър младежите трябва да се насочват освен към професии, свързани с технологиите, и към такива, свързани с грижа за други хора, защото има сериозен недостиг на работници в сферата на социалните услуги, медицински сестри, социални работници, рехабилитатори. Ще се търсят мерки да се насърчават повече млади хора да мислят за евентуална трудова реализация в тези сфери.

Възможност да се договаря извънреден труд до 300 часа
Ще се ограничи сумираното изчисляване на работното време до 4 месеца, ще има възможност да се договаря до 300 часа извънреден труд.

Нашето намерение е до април да са готови и предложения за промени в Кодекса на труда, които да осигуряват баланс между интересите на работодателите и трудовите права на наетите хора, каза министър Сачева. На този етап, в съответствие със законодателството на Европейския съюз, Министерството е направило предложения за намаляване на максималния период за сумирано изчисляване на работното време от 6 на 4 месеца, както и по възможността чрез договаряне между социалните партньори да има по-голяма продължителност на извънредния труд в една календарна година - до 300 часа чрез договаряне, посочи министърът на труда и социалната политика.

Според Сачева това е и своеобразен тест за развитието на индустриалните отношения в страната. Ще се запази обаче общоприложимото ограничение за извънредния труд до150 часа годишно. Министър Сачева уточни, че това все още са предложения, социалните партньори ще ги обсъдят допълнително и официално ще бъдат представени през април.
Удължен е срокът за работата на работната група по промени в трудовото законодателство до края на март. Обсъждат се и проектопромени по отношение на облекчаване на правилата за малките фирми, но според Сачева каквито и промени да бъдат предложени, те трябва да гарантират извоюваните до момента права на работниците, заети в тези фирми.

За отпадане на минималните осигурителни доходи на този етап не може да се говори с ясна категоричност, заяви министър Сачева, но подчерта, че всичко е в ръцете на синдикати и работодатели. Тя смята, че МОД служат за превенция на сивата икономика и за закрила на работниците. Във всички случаи обаче трябва да се намерят механизми за осигуряване върху реалните доходи. Има дискусия и по механизъм за нарастване на минималната работна заплата.


Социалните работници не отнемат деца, те връщат децата в семействата

Министър Сачева посочи, че за изминалата година има 1519 деца, които са останали в своите биологични семейства, въпреки че са били с риск от изоставяне. Българските социални работници не отнемат деца, те връщат деца в семействата, заяви министърът на труда и социалната политика. Има 351 деца, които са върнати обратно в биологичните си семейства, след като по различни причини се е наложило да бъдат временно изведени от тях. Това са общо 1870 децата, които са останали със своите семейства, благодарение на работата на социалните работници за преодоляване на временните затруднения пред семействата, отбеляза министър Сачева.