За последните 10 дни 20 хиляди души  останаха без работа
Стряскащ ръст на безработните отбелязва статистиката за първите две седмици на извънредното положение. За десет работни дни 19 555 българи са обявили, че са загубили работата си, показват данни на Агенцията по заетостта, предоставени на в. "Сега".

От тях половината са посочили като причина да бъдат съкратени извънредното положение и мерките срещу разпространението на короновируса.

Данните за втората седмица на извънредното положение са особено тревожни - за времето от 23 до 27 март броят на новорегистрираните безработни е 12 661 лица. Това означава, че миналата седмица в бюрата по труда са се регистрирали по 2532 души на ден - почти двойно повече отколкото през първата седмица на извънредното положение. За сравнение в седмицата 16-20 март на борсата излязоха 6894 души, а социалният министър Деница Сачева съобщи, че в един ден регистрираните безработни са 1301.

9909 души от излезлите на борсата от началото на кризата са посочили като причина мерките за ограничение на коронавируса, съобщи в началото на седмицата социалният министър. Само през втората седмица на извънредното положение 7235 души са декларирали като причина за оставане без работа коронавирус инфекцията, показват данните на АЗ.

Очаквано, бизнесът става все по-предпазлив към наемане на хора в тези непредсказуеми времена. Наред с почти двойното увеличение на новорегистрираните безработни, започналите работа са значително по-малко отколкото в първата седмица - едва 1959 безработни са били наети, при 3221 назначени на първичния пазар в седмицата 16-20 март. По същото време миналата година в рамките на същата седмица (16-20 март) работа са намерили над 6000 души.

Още по-сериозно изглежда случващото се на фона на статистиката за същите седмици на миналата година. За седмицата 23-27 март увеличението е почти трикратно - от 4561 души през 2019 г. на 12 661 сега. Съответно започналите работа безработни лица тогава са почти двойно повече от сега - 3784.

Към 20 февруари броят на безработните у нас беше 202 980 души, показват данните на АЗ. Към 27 март вече имаме 213 700 безработни, съобщи в понеделник министър Сачева. Увеличението за пет седмици е с 5.2% или с 10 720 души.

В случващото се до момента все още не са включени евентуални масови съкращения, които се правят по специална процедура и след предварително уведомление.
Вчера КНСБ посочи над 63 средни и големи предприятия, които са пряко засегнати от коронакризата. Експресно проучване на синдиката показва, че 13% от тях вероятно ще стигнат до съкращения. Според информацията на КНСБ на места вече има освободени - например 300 души в "Стомана". "Язаки България" в Димитровград е на път да прекрати дейност, съкращения очаква и "Средна гора" в Стара Загора. Заявка да освободи до 2000 души публично изказа "Арсенал".


ПРОГНОЗА

В мотивите към актуализацията на бюджета, която поиска правителството, МФ очертава мрачна картина за заетостта тази година. Министерството директно признава, че не всички фирми ще успеят да се възползват от мярката за запазване на заетостта (схемата 60:40), а като особено рискови откроява микро и малките предприятия. Очакванията са, че около 75% от потенциалния брой на заетите от отраслите, които попадат в списъка за подкрепа, ще бъдат включени в мярката, а останалите 25% ще се трансформират в безработни. Така очакванията са броят на заетите да се понижи с малко под 4% през второто тримесечие, като възстановяването на заетостта се очаква да започне едва в края на годината. Средният за годината спад на заетите се оценява на 2.1%, а нивото на безработица се очаква да се покачи с около 2 процентни пункта спрямо 2019 г. до 6.2%.


ОТ ЧУЖБИНА

Сред новите безработни има и завърнали се от чужбина българи. По европейски регламент те имат право на обезщетение за безработица у нас, като често получават максимума - 74.29 лв. на ден, който беше въведен именно заради тях. По последни данни на НОИ, които са към декември, 4063 души получават обезщетение за безработица по европейски регламенти, като средната месечна сума е 1236 лв. Нашият осигурителен институт изплаща обезщетението, след което си възстановява част от сумата от осигурителната институция в страната, в която е работило лицето.


Източник: https://www.segabg.com

За Казанлък днес, през най- големия портал за рабаота има обявено само едно работно място- за продавач и то есъс бруто заплата от 700 лева.
До преди обявяването на извънредното положение, средно дневно за Казанлък новите работни места бяха между 9 и 13, през изминалата седмица - средно между 3-4, а от новата това е първото такова.