Търсят младежи за обучение в Германия

Агенцията по заетостта започва поредната кампания за професионално обучение на младежи в Германия с програмата "The Job of my Life". Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта.
В дуално обучение за учебната 2016 г. ще имат възможност да се включат 200 кандидати. Професиите, които могат да изберат младите хора, са от различни области.
Всеки обучаем получава по време на практиката и на същинското обучение заплата от работодателя си, която за практиката не може да е по-малка от 200 евро, а за обучението се определя по тарифни договори за съответния бранш и провинция. За да имат българските граждани нормални условия на живот в Германия, Федералната агенция по труда ще допълва възнаграждението до 818 евро на месец. За периода на обучението компаниите осигуряват настаняване в общежития или оказват подкрепа при намиране на достъпни като наем и удобни жилища.
Обучението по различни професии продължава три или три и половина години и има предимно практическа насоченост. Германското правителство финансира програмата /"The Job of my Life"/.
Конкретните предложения за обучение по различни проекти в рамките на Програмата "The Job of my Life" са публикувани на сайта http://eures.bg в рубриката "Схеми за мобилност". При проявен интерес кандидатите следва да изпращат автобиография на немски или английски език, както и диплома за средно образование, преведена на немски език на: mobipro2016@az.government.bg като посочват избрания проект и професия.

Информацията е на БТА