Втори научен форум, посветен на националната и регионалната икономика организира Регионалния Академичен център към БАН в Казанлък. Координатор на местното звено е инж. Владимир Чучумишев, член на групата Експерти за Казанлък и ръководител отдел „Техническо развитие“ в „Арсенал“ Казанлък.
Предходният научен форум бе посветен на връзките на развитието
Тази година научната конференция, в която среща ще си дадат светила от науката и икономиката в страната е на тема: Национална и регионална икономика – актуално състояние, потенциал, перспективи“.


Форумът е двудневен и ще се проведе на 20- и 21 октомври в хотел „Палас“ в Казанлък. Партньор на РАЦ -Казанлък е ИМ „Искра“. соричеискя музей „Искра“.
В научния форум се очакват като участници настоящият и предишният председател на БАН, което е безпрзедентно. Поканата на РАЦ Казанлък са приели акад. Юлиан Ревалски, който е настоящият председател на БАн и акад. Стефан Воденичаров, неговият предшественик.
Като лектори на научната конференция са поканени академиците Стефан Воденичаров, Петър Кендеров, професорите Гарабед Минасян, Румен Каканаков от Централната лаборатория по приложна физика в Пловдив, Росица Ангелова от БАН и други. Сред местните лектори на научната конференция са инж. Бальо Динев, управител на „Давид холдинг“ и Марияна Демирева, директор на ПГ „Иван Хаджиенов“ и също член на групата Експерти за Казанлък.

Докладите на научната конференция са посветени на регионалните различия в България и европейските перспективи, на научните разработки в Индустрия 4.0 и дигиталните фабрики на бъдещето, задвижвани от научните постижения, на перспективите и актуалните проблеми пред професионалното образование у нас, на формите на взаимодействие между фирмите и местната власт и други.
Специален акцент на форума ще са дискусията и докладите за научните разработки и съвременните технологии при нанясането на износоустойчиви покрития върху инструменти в машиностроенето, както и на фирменото поведение и отрасловите приоритети. Успешният тандем наука и бизнес за иновативните процеси също е тема и акцент на форума.

През втория ден на научната конференция участниците ще се запознаят с предпоставките за развитие и популяризиране на културния туризъм в региона, като лектор по темата ще е Костадинка Василева – председател на местната структура на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите.
За историческото наследство като основа за културен туризъм ще говори и директорът на ИМ „Искра“ д-р Момчил Маринов.
Участниците в научната конференция ще посетят казанлъшките културно-исторически обекти и забележителности.