Новата цена на тока ще е различна за всяко от трите енергоразпределителни дружества Промяната в цената на тока за бита ще бъде различна за всяко от трите електроразпределителни дружества, но ще се фиксира около средната стойност, посочена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
Регулаторът все още не може да даде точната цена на тока от първи юли, защото продължават да се проверяват направените от дружествата инвестиции с оглед включването им в ценовото решение, но увеличението няма да е с повече от 2%, каза Иван Иванов:
"В последните 10 години няма годишно решение, в което промяната на цената на електрическата енергия да е около 2 процента. Винаги е било повече. Миналата година беше 4,7% средното изменение на цената, по-миналата беше 4,3%".
Окончателното решение на КЕВР ще зависи от покриването на дефицита във фонд "Сигурност на електроенергийната система". Прогнозираното увеличение с около 2% е значително по-ниско от размера на инфлацията, посочи още председателят на КЕВР:
"Тази средна промяна с около 2% е значително по-ниска от индекса на инфлация в изминалия едногодишен период и прогнози на инфлацията за следващия едногодишен период. Тя е по-ниска от границата, която се определя за България като страна кандидат за еврозоната - което трябва да изпълни, което знаете, че е 3%.
По такъв начин Комисията подкрепя със своето решение тези усилия България да стане на член на еврозоната", заяви Иван Иванов.