Европа дава  50 милиона евро за иновации в български фирми

50 милиона евро за внедряване на иновации от микро, малки, средни и големи предприятия с минимум 3 приключени финансови години. толкова са средствата, предвидени по ОП„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., в частта за „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. това стана ясно по време на информационната среща в Стара Загора, с представители на бизнеса в областта. На преминалата при засилен интерес среща, са билипредставени възможностите за финансиране на иновации в предприятията, съобщи Пет Ацинова, управител на Областния информационен център.

На информационния ден, с участието на над 100 представители на бизнеса от региона е присъствал и зам.-министърът на икономиката Любен Петров, който е насърчи представителите на бизнеса да бъдат активни през този програмен период. На срещата са разяснявани изискванията за кандидатстване по две отворени процедури „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

По процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, за която е предвидена сумата от 50 милиона евро, срокът за кандидатстване по нея е 4 април 2016 г.
Нови фирми, създадени преди по-малко от три години, могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ в размер от 50 000 до 391 166 лв. на проект за разработване на иновация по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Финансиране ще се предоставя за приложни научни изследвания, тествания, създаване на прототипи и пилотни линии. Допустими са също проучвания, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, права по интелектуална собственост, разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес и др. Процедурата покрива разходите за квалифициран персонал, машини, съоръжения, оборудване, разработване на софтуер и др., необходими за изпълнение на дейностите. Срокът за кандидатстване е 5 май 2016 г.

Допълнителна информация по процедурите „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opcompetitiveness.bg.