Българските банки с нови рекордни печалби Печалбата на банките у нас достигна рекордни висоти - за първите пет месеца на годината банковата система е отчела печалба от 1.337 млрд. лв. след облагане с данъци, показва статистиката на БНБ. Спрямо миналата година има завиден ръст от 73%, т.е. с 564 млн. лв. повече.
Основен двигател на този финансов резултат е безпрецедентното разширяване на лихвения доход, което показва, че банките вече предприемат увеличение на лихвите, както по кредитите, така и по депозитите. Засега по-високите лихви при кредитите се усеща предимно от фирмите и доста по-слабо от домакинствата. Приходите от лихви до края на май са на стойност 2.281 млрд. лв. През януари-май 2022-ра те са били двойно по-малко - 1.350 млрд. лв.
В същото време разходите на банките за лихви тази година са за 419 млн. лв., а миналата година са били само 136 млн. лв.
В крайна сметка нетният лихвен доход на банковата система за първите пет месеца на годината възлиза на 1.862 млрд. лв. и е с 53% повече от миналата година.
Банките са постигнали добри резултати и благодарение на повечето приходи от такси и комисиони. За първите пет месеца на година те са прибрали от клиентите си - граждани и фирми, 602 млн. лв. за различни банкови услуги. За сравнение миналата година за същия период са били 565 млн. лв.
За по-високата печалба допринасят и намалелите разходи за обезценка на евентуални лоши кредити - за първите пет месеца на година банките са заделили за тази цел 165 млн. лв., докато миналата година тази сума е била 199 млн. лв.