Милена Желева, експерт по техническа информация в отдел ERP на "Арсенал" АД, е един от наставниците, водещи учебната практика на казанлъшки ученици в сферата на компютърните и информационните технологии в дружеството

61 ученици от две казанлъшки гимназии, обучаващи се в паралелки по компютърни системи и информационни технологии, преминават учебната си практика през месец юли в 4 отдела на дирекция „Управление на процесите“.

49 са учениците от 11 и 12 клас на Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ от специалността „Компютърна техника и технологии“, които това лято съчетават теоретичните си знания, придобити в училище, с практически умения в реална работна среда под ръководството на водещи специалисти на „Арсенал“ АД. Партньорството между Механото и най-голямото машиностроително предприятие в България – „Арсенал“-Казанлък, в областта на компютърните и информационни технологии започва през 2018 година. До момента, с прекъсванията през двете пандемични години, 96 възпитаници на Механото са преминали практика в четири отдела на дирекция „Управление на процесите“.

За първи път тази година от 18 юли за една седмица в същите специализирани отдели своята учебна практика ще проведат и 12 десетокласници от Природоматематическа гимназия „Никола Обрешков“, специалност „Приложно програмиране“. Те отново ще бъдат поети от арсеналски наставници, като първата и задължителна част от обучението им е посещението във фирмения музей. Там те се запознават със 144-годишната история на „Арсенал“, с продуктовата листа и с иновативното производство на дружеството. Особена заслуга за привличане вниманието на подрастващите към предприятието има отговорникът на музея Стайко Христов.

„Децата са изключително любознателни и с огромен интерес преминава обучението им по практика, което е заложено в техните учебни планове“, коментира Милена Желева, експерт по техническа информация в отдел ERP. Тя работи в „Арсенал“ от 2008 г. Милена Желева е един от любимите наставници на учениците. Магистър е по „Компютърни системи и технологии“ на Технически университет – Габрово, и има професионална квалификация по педагогика. Била е преподавател по информатика и информационни технологии в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм. След това е работила като ръководител на компютърни кабинети и преподавател по информационни технологии в Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт. Водила е и лабораторните упражнения по информатика на арсеналските студенти по програмата за изнесено обучение на територията на фирмата към Технически университет – София, Филиал Пловдив. Накратко – доказан специалист не само в областта на компютърните системи и информационните технологии, но и човек с педагогически опит, който знае как да предизвика интереса на учениците, какви задачи да им постави, за да съчетаят теоретичните си знания от училище с практическия опит в производствени условия. Според Милена Желева, тази практика е изключително полезна за професионалното ориентиране на учениците и бъдещото им кариерно развитие. В края на всеки стаж учениците полагат и тест за наученото, оценката от който се включва в общата оценка за учебната година.

„Много им харесва в „Арсенал“ – споделя още Милена Желева. – Едва ли има друго предприятие в България с толкова разнообразно производство и такива огромни възможности. Децата виждат това по време на своята практика, което много ги впечатлява, и непрекъснато питат дали могат да работят тук.“ Като дългогодишен наставник, тя дори посочва конкретен пример от деня – ученичка от първия випуск на Механотехникума, започнал практическо обучение по компютърна техника и технологии в „Арсенал“, вече работи в предприятието. Съдбата отново среща ученик и наставник, вече по време на регулярните изпити за компютърни умения, които се провеждат сред арсеналци.

„Идеята на това партньорство между учебните заведения и дружеството е точно такава – „потапяйки се“ в реалната работна среда, учениците бъдат достатъчно заинтересовани, за да изберат „Арсенал“ за по-нататъшното си професионално развитие. И това се получава“, казва от висотата на своя опит експертът Милена Желева.