10 дни преди изборите- реми

Броят на избирателите, които не са определили своя вот е 29,3%, а твърдо заявяват, че няма да гласуват 37,9%.

Това сочи социологическо проучване от Изследователски център „Спектър“ с ръководител д-р Петко Петков.

Резюме на резултатите от изследването са публикувани в БЛИЦ.

Към днешна дата, силите на двете водещи партии сред твърдо деклариращите, че ще гласуват на 26 май, са практически изравнени – БСП 33,4 % и ГЕРБ 33 %.

Експресното изследване е проведено в периода 7-14 май 2019 г. по поръчка на Института за модерна политика.

Десет дни преди финала на кампанията, социолозите констатират повишаване на значението на фактори като капацитет за организационна мобилизация, атрактивност на кампанията и представяне на водещите фигури в кандидатските листи в оставащите дни до изборите.

Най-вероятно изходът ще се предопредели от това коя от двете политически силище допусне повече грешки до края на кампанията.

ДПС продължава своята предизборна мобилизация, внушавайки сигурност и стабилност на своите избиратели. Данните от проучването сочат подкрепа от 8,7% от решилите да гласуват, но е най-вероятно организационната способност на движението да мобилизира своите гласоподавателище увеличи техния резултат в изборния ден. Все по-интересна става предизборната борба от гледище на въпроса дали и колко други политически силище спечелят представителство в Европейския парламент, извън сигурните БСП, ГЕРБ и ДПС.

През втората седмица на кампанията динамиката в патриотично-националистическия сектор продължава.

Данните сочат изравняване на силите на „Патриоти за Валери Симеонов“ и ВМРО-БНД – делът на респондентите, които ги подкрепят е 4,1%.

В левия сектор прави впечатление възходящата линия на „Коалиция за България“, които към момента получават подкрепата на 3,5% от решилите гласуват.

В дясно „Демократична България – Обединение“ засега успява да консолидира все повече фрагментирания вот за т.нар. „градска десница“ – 4,1%. Тези формации, макар и в различна степен, имат реалистични шансове за успех в евроизборите, който ще зависи в крайна сметка от решението на колебаещите се към днешна дата избиратели.

Въпреки видимото присъствие на „Воля“ (1,7%) и „Атака“ в кампанията, засега те изостават (1,3%).


Досие на изследването:

Националното представително проучване е по метода на полустандартизираното „лице в лице“ интервю сред 993 пълнолетни лица.

Извадка: двустепенна гнездова, 1% на извадката съответства на приблизително 61 627 души. Максимално допустим размер на статистична грешка при 50% дялове и 95% гаранционна вероятност – 3,10% неопределили се, но възнамеряващи да гласуват, затруднява категорични прогнози за крайния изход от този двубой.