Сдружение „Жените на Казанлък“ спечели нов проект по програмата „Мисия Възможна“ на Българския фонд на жените. Това заяви председателят на сдружението Стела Кехайова, която с част от своя екип (адвокат Велина Димитрова и Деница Джурова) представиха и дейността на неправителствената организация през отминаващата 2022 година.
Казанлъшкото сдружение е сред шестте кандидати одобрени по програмата. Проекти са представили 26 организации от 15 общини. За следващите месеци „Жените на Казанлък“ ще могат да разширяват своята дейност, ангажирана с равноправието на половете и противодействайки на дискриминацията на жените и насилието над тях. От фонда са осигурени по представения проект, 38 361 лева, както за техническо обезпечаване, така и за провеждането на кампаниите на сдружението.
„Нашият екип, членовете ни, заедно с местните медии и гражданите ще продължим да даваме видимост на проблемите на жените чрез кампании, акции и обучения на местно и национално ниво“, заяви г-жа Кехайова. През 2021 година, само три години след учредяването на сдружението бе открит Център за превенция на насилието и Център за подкрепа, обучение и допълнителна квалификация в Казанлък. Членовете на организацията вече са се удвоили. Сред целите му за 2023-та са разкриването на нови приемни, предоставяне на безплатни юридически и психологически консултации на по-голям брой жени и привличане на нови членове, включително младежи. Чрез участието си в няколко национални феминистки мрежи и активизацията на местната общност, то ще работи за междупоколенческия диалог и укрепването на национално женско движение.
„Тази година 15 жени от района са потърсили консултантска помощ от екипите на сдружението, с тяхна помощ са заведени две дела за домашно насилие и едно за осиновяване от партньор на жена, жертва на домашно насилие“, поясни адвокат Димитрова. Най-младата дама, която е потърсила закрила от организацията е едва на 19 години.
До 15 януари „Жените на Казанлък“ продължават да събират подписи в подкрепа на промени в Закона за защита от домашно насилие. „Досегашното законодателство има много несъвършенства – не е добра защитата на жертвите, няма превенция, контрол при издаването на ограничителните разпореждания, няма точна статистика. Двугодишното бавене на поправките доведе до смъртта на 100 жени в страната“, коментират от екипа на сдружението. Наскоро те са се срещнали с депутати от четири парламентарни групи, които уверяват, че до месец промените в Закона ще бъдат гласувани в парламента.