Трудови инспектори и полицаи ще проверяват в екип по време на празниците В празничните дни Инспекцията по труда–Стара Загора и полицията ще извършват съвместни проверки за спазването на работното време, за извънреден труд, който не се заплаща допълнително и разбира се за трудови договори.
От началото на годината са извършени 924 проверки, от които са установени над 4700 нарушения. По отношение на броя еднодневни трудови договори Стара Загора запазва първото място. Само за първото тримесечие на тази година те са над 8000. Динамиката им е задоволителна, а тепърва предстои и техния силен сезон, съобщават от Инспекцията.
Тепърва започва розобера, брането на череши. Инспекторите започват вече проверките в селското стопанство и много рано сутрин"
Инспекцията по труда няма конкретни задължения спрямо двете големи предприятия в региона, които заявиха масови съкращения.