Всяка година на 31 май Световната здравна организация (СЗО) отбелязва Световния ден без тютюнопушене. Мотото на тематичния ден за 2024 г. е „Защитата на младите хора от намесата на тютюневата индустрия“.
По данни на СЗО във всички държави младите хора използват в по-висок процент електронни цигари спрямо възрастните. В световен мащаб около 37 милиона младежи на възраст 13 – 15 години употребяват тютюн.
Тютюнът причинява 25% от всички видове рак и убива над 8 милиона души всяка година, но на пазара се предлагат продукти, които са вредни, но се рекламират като ​​„нови“ и „по-безопасни“, насочени основно към младите хора.
В Регионалната здравна инспекция в Стара Загора работи консултативен кабинет за отказ от тютюнопушене. Консултациите и измерването на въглероден монооксид и карбоксихемоглобин в кръвта чрез издишан въздух на активни и пасивни пушачи са безплатни.
Консултативният кабинет за отказ от тютюнопушене гостува през последните дни в община Чирпан. Дейността му е насочена към общински служители, педагогически колективи и ученици от горна училищна степен.
На 28 май на централния площад на град Чирпан ще се проведе инициатива на РЗИ – Стара Загора и Община Чирпан. Предвидени са демонстрации с пушещата кукла Сю за ученици, изнесен кабинет за отказ от тютюнопушене и измерване на възрастното население с импедансен кантар. Ще бъдат предоставени съвети и препоръки как да се запази телесното тегло в процеса на спиране на цигарите.
На 31 май от 10:30 в парк „Александър Стамболийски“ ще се проведе традиционната инициатива „Ваканция здравей! Да играем безопасно!“, РЗИ ще участва с изнесен кабинет за отказ от тютюнопушене, демонстрации с пушещата кукла Сю и алкоочила. На същия ден от 12:00 часа пред Община Стара Загора ще бъде разположен Консултативният кабинет за отказ от тютюнопушене.
На 3 юни обучения за вредата от употреба на тютюневи изделия ще бъдат реализирани в Девето ОУ „В. Ханчев“
На 4 юни от 12:30 часа в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в Стара Загора ще се проведе обучение относно вредата от употреба на новите електронагреваеми тютюневи изделия.
На 6 юни от 10:30 часа в ОУ „Васил Левски“ в с. Бузовград заедно с РУ Казанлък ще се проведе демонстрация на кукла Сю.
На 11 юни от 10:00 часа в ПГСС в град Мъглиж заедно с РУ Казанлък ще се проведе демонстрация на кукла Сю и алкоочила.
На 20 юни от 13:00 часа в СУ „Христо Ботев“ в град Павел баня заедно с РУ Казанлък ще се проведе демонстрация на кукла Сю и алкоочила.
Регионална Здравна инспекция – Стара Загора напомня, че всеки пушач може да се консултира безплатно как да се откаже от тютюнопушенето през цялата година в Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене. Работното време е от 8:30 до 17:00 часа от понеделник до петък. Повече информация може да получите на телефон 0882 442 999 и на Националната телефонна линия за отказ от тютюнопушенето 0700 10 323.