Първите книги по заявка на читатели вече са в библиотеката


Първите книги, които пожелаха да намерят в библиотека „Искра“ нейните редовни читатели, вече са закупени и са на разположение в отдел „Заемна за възрастни“ на културния институт. Това бе идеята, която стартира съвсем наскоро общинска библиотека „Искра“, като си постави цел с иновативната услуга да откликне максимално бързо и адекватно на желанията на казанлъчани да четат определени заглавия и автори.


В отдел „Заемна за възрастни“ бе поставено специално табло за заявки за закупуване на нова литература. Библиотечният съвет разгледа първите искания на гражданите и купи книгите, чиито заглавия са написани на таблото. Новата услуга е вдъхновена от обученията в обществени библиотеки в Барселона през 2016 г. по проект на Фондация „Глобални библиотеки – България”, в който казанлъшката библиотека участва. Гражданите, които не са изразили своите предпочитания към определени заглавия могат да направят това при свое предстоящо посещение в културния институт.


В момента са закупени очакваните заглавия „Паднали ангели“, „Империя на бури“, „Короната“, „Златна лилия“ и други.