Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ успешно реализира проекта „Реставрация на движими културни ценности /художествени произведения/, експонирани в Паметника на свободата, експонати участващи във временните експозиции на музея. По него са реставрирани 24 художествени произведения, които са част от фонда на Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“.
Проектът е на обща стойност 12 160 лв. В това число 9120 лева финансиране по обявена сесия „Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии“ на Министерство на културата и 3040 лева от бюджета на НПМ „Шипка-Бузлуджа“. Проектът е реализиран за периода от 6 октомври 2022-а, до 30 март, тази година.
Резултатите от извършената реставрация ще допринесат за по-добър цялостен облик и представянето пред публики на постоянната експозиция и временните изложби на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“.