Приемна на Консулския отдел на Руското посолство

Приемна по въпросите на руски граждани, живеещи в България, и на българи, работили в Русия, бе организирана в Руския център в Стара Загора. Владимир Чертков, завеждащ Консулския отдел на Посолството на Руската федерация в България, и Андрей Николаевич от Посолството консултираха гражданите, които бяха дошли от съседни градове, включително и от Казанлък. Основните въпроси, които интересуваха хората, бяха свързани с визовите режими, съдействие за издаване на паспорти, пътувания на руски граждани, живеещи в България, в трети страни и други. Присъстваха и българи, които са работили в Русия и които имаха питания относно пенсиите за времето на трудовата им дейност там. Стана ясно, че пенсионните въпроси са обект на Споразумението между Руския пенсионен фонд и Националния осигурителен институт у нас.

Въпросите за пенсионното осигуряване на граждани на Русия и България, живеещи на териториите на двете страни, се регулират от Договор между Руската федерация и Република България за социално осигуряване, сключен на 27 февруари 2009 година, а също така от Споразумение между Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската Федерация и Министъра на труда и социалната политика на Република България за прилагането на Договора, сключено на 13 ноември 2010 година, информира сайтът ruse.mid.ru.

Договорът се основава на принципа на пропорционалност, което означава пенсиониране на правоимащо лице от всяка от Страните според собствения бюджет и въз основа на размера на пенсионните права, придобити на територията и.

За Руската федерация Договорът се отнася до трудовите пенсии по старост, в т.ч. предсрочните трудови пенсии, пенсиите по инвалидност, наследствените и социалните пенсии, както и някои други плащания и обезщетения.

За отпускането и изплащането на руска пенсия кандидатстващото лице, живеещо постоянно в България, трябва да се обърне към Националния осигурителен институт на Република България или неговите териториални подразделения, които осъществяват необходимото взаимодействие с Пенсионния фонд на Руската федерация по въпроса за пенсионното му осигуряване.