Фотоизложбата „Самолетостроенето в Казанлък” ще бъде показана на Международното изложение за отбранителна техника „Хемус ‘2020“. Тя се открива на 30 септември в Палата 7 на Международния панаир Пловдив и ще продължи до 3 октомври. Изложбата е съвместна на Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства в Казанлък и Българското астронавтическо дружество.

Експозицията показва в документални снимки развитието на самолетостроенето в Казанлък - един от големите авиационни центрове през ХХ век у нас, след създаването през декември 1926 г., на Аеропланното училище тук. То се открива малко след производството на първите летателни апарати на Държавната аеропланна работилница – ДАР, в София, където до 1941 г. се строят 16 типа самолети.

През 1927 година се подписва договор с чешката самолетостроителна фирма „Аеро-Прага”, която избира Казанлък за създаване на новата фабрика. Само 3 години след установяването на "Аеро-Прага" в Казанлък, през 1930 година, обаче се налага държавата да търси друга фирма, която да строи самолети вместо чешката. Идва италианската компания Caproni-Milan, която купува съоръженията на Aero-Praga. Новите собственици изцяло приемат предложението на българската страна за влагане в производството предимно на български материали, предварително да се одобряват от правителството произвежданите самолети и да се прави надзор на дейността от Българска държавна самолетна контрола. Приема се името Самолетна фабрика „Български Капрони“- Казанлък.

В построената фабрика в Казанлък, до 1938 г. се произвеждат основно учебно-тренировъчни самолети, съобразно ограничителните изисквания на Ньойския договор. Изпълняват се и ограничен обем монтажни и ремонтни работи при заплащане на „ишлеме“ по договорена калкулационна схема с българското Министерство на войната.

От 1932 до 1942 г., когато изтича концесията, в Казанлък са построени серийно осем типа самолети. После държавата поема цялата собственост и преименува предприятието на „Държавна самолетна фабрика“ – Казанлък. Летището на Овощник край Казанлък, става база за летателно обучение.

От 1 октомври 1941 г. Самолетната фабрика става клон на Държавната военна фабрика - Казанлък, до 28 октомври 1944 г.

До 1945 г. в „Капрони“ се завършва заложената отпреди серия "КБ 11 - Фазан“ и се правят планери за начално аерообучение по немски лиценз. Започва строителството и на бойни самолети. Фабриката се прочува с безмоторните си самолети.

След 9 септември 1944 година тук за кратко се произвеждат LAZ-7. „Капрони” се преименува на Завод 6 и през 1954-1955 година самолетостроенето в Казанлък приключва.

Изложбата представя снимки от строителството на Аеропланното училище и фабриката в града, моменти от обучението, подготовката за полети, снимки от високо по време на полет.