Нов Меморандум за сътрудничество между Регионалният академичен център към БАН в Казанлък и БАН ще се подпише през тази година, съобщи координаторът на РАЦ в града на розите инж. Владимир Чучумишев.
Новият 5 годишен Меморанудм се планира да бъде подписан през май, в рамките на поредицата събития, посветени на Празника на розата. Първият такъв документ за научно сътрудничество бе подписан преди 5 години също в Казанлък, когато бе поставено началото и на сътрудничеството между двете научни организации. Преди 5 години бе създаден на практика Академичният център в Казанлък.

За събитието в града се очакват представители на БАН и цялата научна общност.


За 5-те си години съществуване в Казанлък, РАЦ постави началото на поредица иновативни събития, научни форуми и интересни изложби, посветени на българите в науката и техния принос.
Миналата година в Казанлък бе показана изложба, посветена на маслодайната роза.
Дейностите на регионалните академични центрове са във взаимодействие на научните институти на БАН с общински и областни структури, университети на територията на региона, бизнес и индустрия, музеи, училища, читалища.

По време на състоялата се преди дни в БАН Годишна среща на координаторите на Националната академична мрежа на Българската академия на науките са очертани приоритетите в работата на регионалните центрове през 2020 година.
На форума присъства и казанлъшкият представител Владимир Чучумишев.
Предстои Академията да покаже в 17 града изложбата, посветена на 150-годишнината на БАН и постиженията във всички научни направления.
Сред инициативите на регионалните центрове в страната са научни конференции, международни форуми, кръгли маси, специализирани събития, семинари, изложби и други.


Казанлъшкият академичен център към БАН бе създаден в края на май 2015 година. Подписи под Меморандума поставиха тогавашният председател на БАН акад. Стефан Воденичаров и кметът на Казанлък Галина Стоянова.