Среща на тема „Новият подход в регионалното и трансграничното развитие“ се проведе в Стара Загора на 21 юни. На нея заместник-министърът на регионалното развитие Деляна Иванова представи актуална информация за подготовката за новия програмен период 2021-2027 година и приоритетите по програмите за регионално развитие, за трансгранично сътрудничество и Националния план за възстановяване и устойчивост.
Един от акцентите бе възстановяване на програмата за подобряване на енергийната ефективност. Тъй като средства за санирането са обвързани, според изискване на ЕК, с извършването на реформи, процедурите ще стартират отново през октомври или ноември. Дотогава, трябва да бъдат приети промените в Закона за етажната собственост. А сред тях са възможността решенията на сдруженията на собствениците да се вземат с гласовете на по-малка част от живущите в дадена сграда, както и те да могат да разкриват обща банкова сметка.
На първо време кандидатстването ще става директно в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), където предстои да определят и фирмите, което ще извършват обследванията на сградите и извършването на санирането. Ведомството вече е мобилизирало необходимия административен ресурс за това. В Старозагорска област има стотици сдружения, чиито кандидатури са придвижени на различни етапи, по действащите доскоро правила от предния програмен период. Те обаче ще трябва да подават документи отново. Предвижда се, след провеждане на обучение с тази дейност да се ангажират и областните информационни центрове.
Новост при санирането е, че при жилищните сгради, собствениците вече трябва да поемат за своя сметка техническото и енергийното изследване на сградите. Има възможност да се включат в програмата и живеещите в по-малки сгради. Определените средства са разделени 30 на 70 процента – за постройки до 36 жилища и над 36. Леко предимство ще имат по-многолюдните домове. Кандидатстващите до март 2023-а ще получат 100 процента от средствата за санирането, а след това ще се изисква 20 на сто самоучастие. Изискванията за изпълнителите е енергийната ефективност на реновираните домове да достигне минимум 30% и да се достигне енергиен клас В. По същата програма ще може да се санират и за публични сгради, които ще получат 100% финансиране, но трябва да постигнат освен 30% енергоефективност и енергиен клас А. За офиси и промишлени обекти изискването за самофинансиране е 50%. За споменатите мерки са определени съответно 370 млн. и 235 млн. лева. В новия програмен период се предвижда и подпомагането по други мерки, за постигане на енергийна ефективност, например за изграждането на ВЕИ.
По програмата „Региони в растеж“ Казанлък попада в групата на 40 общини от страната, които ще се конкурират за разпределението на средства за т. нар. интегрирани териториални проекти. Те трябва да бъдат изградени съвместно от местната власт, неправителствените организации и представители на бизнеса. Пловдив, Стара Загора и Бургас попадат в клъстър, в който чието финансиране е определено отделно – то е в размер на 289 млн. лв. Има възможност за координиране на проекти, съвместно с общини от по-малък и по-голям мащаб. Те са допустими, ако се докаже ефекта, който те ще окажат върху развитието на общността, поясни г-жа Иванова.
Разпределението на средствата от фонд „Програмата за справедлив преход“, който засяга основните въгледобивни райони, се подготвят съвместно с министерството на енергетиката. В него са включени регионите на Стара Загора, Перник и Кюстендил, като половината от определения ресурс е планиран за Старозагорско, където се намира най-големия въгледобивен район в страната.