Обсъжда се проект за преброяване на населението през 2021-ва

В дневния ред на редовното заседание на Министерския съвет на 28 ноември 2018 години е включено обсъждане на проектозакон за преброяване на населението и жилищния фонд на България през 2021 година.

Този вид национално преброяване е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната. За референтна дата, към която ще се отнасят събраните по време на преброяването данни, е определен 22 януари 2021 година, а самото изследване ще се проведе в периода от 22 януари до 15 февруари 2021 година. За втори път в страната ни преброяването ще се проведе на два етапа - първият (22 - 31 януари 2021 г.) ще дава възможност за попълване на електронна преброителна карта, а във втория (1 - 15 февруари 2021 г.) ще се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители.

Досега в България са проведени 17 преброявания на населението. Последното преброяване бе направено в началото на 2011 година. Според официалните данни тогава населението на страната е 7 364 570 души. От тях 3 777 999 (51.3%) са жени и 3 586 571 души (48.7%) са мъже.

Според изнесените експресни данни за област Стара Загора от Преброяване ‘2011, към 1 февруари 2011 г., областта е наброявала 327 576 души или 4,5 % от населението в страната. Това й е отредило пето място по брой на населението, сравнено с другите области в страната. Областният център Стара Загора се е нареждал на шесто място по големина град в България с население 136 363 жители - 81,3% от населението на община Стара Загора и 41,6% от населението на областта. Вторият по големина град в област Стара Загора - Казанлък е имал 46 545 души население, а най-малкият град в областта Шипка – 1320 души.