Обменяме работници с Армения

Правителството утвърди подписаната в началото на февруари Спогодба между България и Армения за регулиране на трудовата миграция, съобщи пресслужбата на Министерски съвет. Спогодбата ще се прилага за граждани на България и Армения с трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на другата страна за срок от една година с възможност за последващо удължаване за общо до три години. Урежда се и обменът на сезонни работници между двете страни за период до 9 месеца годишно.

Целта на документа е да даде допълнителна възможност за осигуряване на работници за сектори от икономиката, в които има недостиг на работна сила.

Наетите по Спогодбата работници ще имат същите трудови права и задължения и защита на работното място, които са в сила за местните работници.

За да се пристъпи към реалното прилагане на Спогодбата за регулиране на трудовата заетост между България и Армения, предстои в рамките на шест месеца от влизането й в сила да бъдат разработени и подписани Процедури за прилагането й.