От 1 април 52 групи лекарства, предназначени за лечение на хронични сърдечносъдови заболявания, стават безплатни или значително по-евтини за здравноосигурените. След получени положителни становища на Министерството на финансите и на Министерството на здравеопазването Надзорният съвет на НЗОК приема да се въведе през 2024 г. повишаване нивото на заплащане на списък от лекарствени продукти за домашно лечение, предназначени за лечение на хронични сърдечно съдови заболявания, съобщиха официално от касата.
Повече от 600 хиляди хронично болни пациенти със сърдечносъдови заболявания ще получават от аптеките предписаните от личните си лекари лекарства от тези групи напълно безплатно или с намалено доплащане. Възможно е при някои медикаменти да се получи доплащане, тъй като касата поема на 100% само най-евтиното лекарство в дадена група, т.е. във всяка от 52-те групи ще има по едно безплатно лекарство, а по-скъпите ще са с доплащане. Сега обаче това бяха сред лекарствата с най-нисък процент реимбурсация, затова се очаква ефектът за пациентите да е забележим.
Решението за включване на лекарствените продукти за хронични сърдечно съдови заболявания е в изпълнение на дългосрочната стратегия на НЗОК за пълно реимбурсиране на лекарствените продукти за социално значими хронични заболявания и за разширяване на групата лекарства, за които пациентите не доплащат или доплащат ниска стойност, посочват от касата.