От Централната Рибо-Опазваща Организация (ЦРОО) обявиха правилата за улова на риба в язовир „Копринка“ след падане на забраната. Разпространиха и карта за забранените и разрешени места за улов.
Риболовът от лодка ще може да се осъществява в целия язовир както на джиг, така и на тролинг. Единствената риба, която може да бъде задържана е бяла риба и щука, като за останалите видове още важи забраната. Всеки, който наруши забраната ще бъде санкциониран с акт по Закона за рибарството и аквакултурите.
Риболовът от брега на бяла риба и щука ще може да се осъществява на целия язовир, дори и в плитката част. От ЦРОО призовават да не газите в плиткото, ако не е нужно. С нагазване във водата неумишлено може да бъде стъпкан хайвера.
Риболовът на сом и костур ще може да се извършва само от брега и то в разрешените зони, установени по време на забраната. До 1-ви юни по закон риболовът на сом и костур е забранен.