Около 320 000 семейства с деца от уязвимите групи ще получат еднократна добавка от 148,35 лв. за компенсация на повишените си разходи за електрическа и топлинна енергия през миналия сезон.
Средствата ще бъдат изплатени от Агенцията за социално подпомагане (АСП) в периода септември – ноември 2023 г. на семействата, които в периода 01.04.2022 г. – 31.03.2023 г. са получавали месечни помощи за деца до завършване на средно образование от Закона за семейни помощи за деца, съобщават от агенцията.
Домакинствата, които ще получат еднократната добавка, вече са идентифицирани и не е необходимо да кандидатстват със заявления за отпускането ѝ.
Средствата ще им бъдат предоставени по начина, по който получават месечни помощи за деца.
Те са осигурени по проект „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE” на Агенцията за социално подпомагане, който се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Общият бюджет по процедурата е 49 370 880 лева. Финансирането е осигурено по линия на механизма REACT-EU.