Нов заместник областен управител на Стара Загора

Арх. Банко Банов зае официално длъжността заместник областен управител на Стара Загора.

Той е роден на 19 декември 1964 г. в Стара Загора. Завършва гимназия в родния си град. През 1993 г. завършва УАСГ, София. Дипломира се като магистър по архитектура. Придобива и магистърска степен по „Социално управление“ от Факултета за свободни професии към УАСГ. Специализира в опазването на архитектурното наследство.

В периода 1996-1998 г. работи като специалист в Община Стара Загора. От 2000 г. до 2004 г. е главен архитект на Община Гълъбово.

Работил е и като проектант и управител на проектантски фирми в сферата на инвестиционното проектиране, устройственото планиране и консултантската дейност в строителството, както и управлението на инвестиционни проекти.