Най-търсените в Казанлък професии са отново медици, строители и в машиностроенето Трайно се затвърждава тенденцията на територията на Дирекция „Бюро по труда“ в Казанлък най-търсените професии да са в сферите на здравеопазването, машиностроенето и строителството.
В средата на месеца от обявените 20 свободни места за висшисти, половината от тях са за медицински длъжности – акушерки, медицински сестри и лекари със определени специалности. Останалите оферти в тази група са за инженери и за административни длъжности.
За хората със средно образование обявените свободни работни места са 78. Сред най-търсените професии са работници в машиностроенето – оператори на металорежещи машини, шлайфисти, монтьори. Готвачи, продавачи в търговски обекти са друга голяма част от обявите. По-малко предложения има за детегледачи, охранители и в сферата на услугите и транспорта.
За хората с основно или начално образование предложенията са главно за сезонни работници, в строителството – бояджии, шпакловчици, както заварчици и хигиенисти. За тази група обявените вакантни места са 29.