Сирените в Казанлък ще бъдат тествани на 1 април, от 11 часа. Тренировъчното мероприятие ще се проведе във връзка с Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия и при въздушна опасност, на 1 април.
Централизирано от Националния оперативен център на ГДПБЗН и от Оперативен център на РДПБЗН-Стара Загора точно в 11 ч. ще се извърши задействане на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението с акустичния сигнал „Въздушна опасност“. Тренировката ще се проведе в Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Раднево, Чирпан, Братя Даскалови и Опан.
От МВР призовават гражданите да запазят спокойствие по време на техническата проверка.