Уникална литография, изобрязаваща „Хващането на Златишкий Каймаканин от Панайот Хитов и от Главний Знаменосец Васил Левски през 1867 г. Историческа битка за спомен и насърчение на младото поколение“, както гласи и надписа на литографията, е изложена за първи път в централната експозиция на Историческия музей „Искра“в Казанлък.
Повод интересната литография, изобразяваща важен етап от борбата на българския народ за освобождението му и неговите герои, е 143 годишнина от гибелта на Апостола на българската свобода Васил Левски.
Рядко срещаната историческа литография документира слабо познат и афиширан период от живота на Васил Левски- преминаването на четата на Панайот Хитов на река Дунав, при Тутракан на 28 април 1867 година. Четниците на войводата прекосяват Делиормана и на 11 май навлизат в Стара планина. Дякон Левски е знаменосец в тази чета.
В този именно период от живота си, Апостолът пише до войводата Панайот Хитов култовите си думи: „Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, губя само мене си”.