Откритият на 9 юни 2015 година „Музей на фотографията“отбелязва 9 години от съществуването си.
Идеята за музей е инициирана от гилдията на фотографите в града още през 2009 година, а през 2015 година посетителският център отваря врати.
Постепенно мястото е припознато както от местната общност, така и от чуждестранни фотографи. То създава важни връзки с редица институции и активно допринася за културния живот в града.
През месец януари тази година, посетителският център „Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства“ в Казанлък, с гласувано решение на Общинския съвет, се преобразува в специализиран „Музей на фотографията“ – културен институт по смисъла на Закона за културното наследство (ЗКН) и Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК).
Честит рожден ден с пожелание още дълги години „Музей на фотографията“ да допринася и обогатява културния живот в Казанлък.