Изработване на Национална карта на трудовия пазар за следващите 10-15 години.
Това е една от целите, които си поставя Националната кампания “Учи, за да работиш“ на вестник 24 часа, събрала представители на държавата, бизнеса, образованието, НПО, на откритата дискусия за проблемите на професионалното образование у нас, дефицита на професионално образовани кадри за нуждата на индустрията и дуалното обучение в страната.
Според организаторите, създаването на такава Национална карта ще е на практика първото мащабно изследване за нуждите на бизнеса от кадри, като данните ще бъдат представени в него по региони до 2030 година, като прогнозна нужда. Ползите от това ще са както за бизнеса, така и за самите родители, бъдещите зрелостници и работещите.
Казанлък се е включил във важната национална дискусия с трима свои представители, в лицето на Владимир Чучумишев, представител на групата Експерти за Казанлък и регионален координатор на РАЦ на БАН, Мариана Димирева, директор на ПГ „Иван Хаджиенов“ и Гергана Дечева, специалист „Човешки ресурси“ в „М+С Хидравлик“ в Казанлък.
Форумът е уважен от президента на България росен Плевнелиев, еврокомисарят Кристалина Георгиева, участвала със свое видеообръщение, министри, посланиции, представители на различни правителствени институции.

Според Ивайло Калфин, министър на труда и социалната политика, един от най- големите радетели за въвеждането на дуалното образование в България, бизнесът е най- настоятелен това да се случи, и то в кратки срокове, заради сериозната нужда от качествени и квалифицирани млади хора. Цели поколения липсват в някои отрасли, е споделил министъра, който е изразил тезата, че дуалното образование трябва да обхване цялата образователна система у нас, а не само професионалните гимназии. Т. е да няма завършил средно образоние, без някаква по-тясна професионална компетенция.
Тезата му е споделена от представители на бизнеса, които са подкрепили идеята професионалното образование да излеез извън строго профилираните училища.

Да бъдат създадени секторни фондове за квалификация, по примера на съответните Браншови камари в Европа и те да стоят зад професионалното и дуално обучение, е тезата на синдикатите, изразена на форума от председателя на КНСБ Пламен Димитров.

С тревога представители на Българската стопанска камара са споделили, че ежегодно страната ни напускат 35 хиляди млади хора, като това води до практически физически недостатък на млади хора в България, което ще има изключително негативни последици за страната и икономиката ни в бъдеще.
По данни на Камарата, 190 са най- дефицитните професии у нас, от всички професии, което е 37%“ от всички професии в България. Това означава, че липсват на практика кадри за 1/3 от нужните за икономиката ни професии, което поставя пред още по-сериозно изпитание и образователната ни система.

В духа на тази теза тревогата си е изразил и министъра на икономиката Божидар Лукарски, според когото, липсата на квалифицирана работна ръка в България, води до оттеглянето на предварително заявени чужди инвестиции.Дискусията бе полезна, чуха се различни тези, но важното е, че има вече политическа воля да започне реалната, същинска работа за дуалното и професионално обучение на младите хора у нас. Има и създадени основи на нормативна база в това отношение, макар и недостатъчна. В този дух бяха много от споделените препоръки на форума, обобщи за zakazanlak.bg Владимир Чучумишев, регионален координатор на РАЦ на БАН в Казанлък.

Днес дискусия по темата ще има и в Казанлък. Домакин е ПГ "Иван Хаджиенов".