Казанлъшкият логопед Светлана Берова се включва в националната кампания "Логопед с добро сърце". От 4 до 8 март тя ще очаква в кабинетите на Терапевтичен център „Светулка” деца за безплатни консултации. Диагностиката се извършва чрез стандартизирана методика в база, богата на терапевтични материали и подходяща атмосфера.

Кампанията се организира за втори път в България. Тя е във връзка с Европейския ден на логопедичната терапия и професионален празник на логопедите - 6 март, определен от Европейската асоциация на логопедите през 2004 година.

„Инициативата е полезна за всички деца, които имат необходимост от професионална помощ за езиково-говорното си развитие, както и за промяна в комуникативните умения и за добър изказ. Родителите ще получат задължително логопедичен статус за състоянието на своето дете”, подчерта Светлана Берова.

За безплатните консултации e необходимо желаещите предварително да се запишат в Центъра.