Гората.бг ще подари 18 000 плодни, медоносни и паркови дръвчета на хората от Стара Загора и региона, като ги раздава директно на всеки желаещ. Акцията ще се проведе от 10:30 ч., на 18 февруари, на паркинга до стадион „Берое“, в парк „Аязмото“, в Стара Загора
Фиданките са плодни - кайсии, сливи (жълта афъзка), дюли, ябълки (подложка), смокини, махалебки (дива череша), орехи, както и медоносни липи, червен дъб, явор, люляци, медоносна акация, малини и др.
Амбицията на организаторите е, през този сезон да бъдат засадени още 1 милион дървета, за 5 месеца!
„Голямата ни цел, общо 5 милиона дървета в България до 2025, засадени с доброволци, вече сме засадили над 2.75 милиона“, споделят от Гората.бг..
Идеята е да се помогне на пчелите с медоносни дървета, на хората и животните с плодни, а на Земята - с всяко дърво! Така Стара Загора и областта ще станат по-зелени, красиви и чисти.
Повечето фиданки (млади дръвчета) са 40-130 см., които ще бъдат раздадени са оптимални за прихващане и лесни за засаждане, като има и такива до 2 метра. Сливите (жълта афъзка), дюлите, кайсиите, смокините и орехите са директно плододаващи, ябълките и черешите НЕ са облагородени (подложни са) и следва да се облагородят/ашладисат. Размерите варират.
По време на акцията хората ще получат:
- Инструкции за съхранение, засаждане и грижа. Информация за това ще бъде представена по време на събитието и на сайта на организаторите.
- Всеки ще може да получите по колкото иска дръвчета - 10, 20 или колкото можете да засадите
- Участниците в кампанията дават своето съгласие, че:
1. Ще извършат засаждането на фиданките законно и на подходящи за дървесния вид места, съобразявайки се с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за горите и всяко приложимо законодателство, в това число и общински наредби за градска среда.
2. Ще положат максималната грижа, с цел оцеляването на колкото се може повече дръвчета.
3. По никакъв начин няма да продават предоставените дръвчета.
4. При възможност ще споделат снимки от засаждането/развитието на дръвчетата директно в група: Гората.бг - група.
6. В случай, че приемате дръвчета за други хора– се задължават да ги информират за волята на дарителя и ще носят отговорност за техните действия или бездействия, като за свои.
7. Ще ни информират своевременно за всичко важно, което би могло да доведе до нарушаване на закона, добрите практики или ще нанесе вреда на биоразнообразието, природата или хората.
8. Снимки и снимки/видеа от участниците в събитието по раздаване и последващо засаждане, могат да бъдат споделяни в социалните мрежи.