До 13 юли розопроизводители подават заявления за финансова помощ

До 13 юли т.г. розопроизводителите трябва да подадат заявление в Разплащателна агенция на Държавен фонд „Земеделие” в съответната област, за да получат еднократна помощ във връзка с кризата в розопроизводството тази година. Това съобщи Зара Клисурова, председател на Националния клонов съюз на производителите на етеричномаслени култури. Еднократна финансова помощ ще получат само регистрираните в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) производители на етеричномаслени култури. В момента се прави изчисляване на регистрираните площи с розови насаждения, като уверението е, че до 13 август ще бъде получена и финансовата помощ от розопроизводителите.Тя е като компенсация за изключително ниските изкупни цени на розовия цвят.

Зара Клисурова сподели, че Националният клонов съюз, който тя оглавява от създаването му през 1998 година и в момента наброява 280 членове, е направил отворено писмо до всички държавни институции за кризата в розопроизводството тази година. В резултата на него е решено да бъдат подпомогнати тези земеделски производители, чиито площи с маслодайна роза са надлежно регистрирани. Общата сума на помощта не е ясна, според Клисурова, тъй като все още върви подаването на заявления.

По думите й, в момента в България има над 40 000 декара с розови масиви, но освен редовните, има много, които се намират в сивия сектор на отрасъла. По информация от заместник-министъра на земеделието, храните и горите Цветан Димитров, близо 30% е сивият сектор в отглеждането на маслодайна роза.

Зара Клисурова подкрепя приемането на Закон за розата. Според нея, в него трябва да се акцентира върху контрола на посадъчния материал, което трябва да е в правомощията на Института по розата в Казанлък. Да не се изнася посадъчен материал зад граница, да се регламентират пунктовете за изкупуване на розов цвят и опазването на селскостопанската продукция.