9 лекари и 19 медицински специалисти търсят в Казанлъшко

9 лекари, 13 медицински сестри, 5 акушерки и 1 медицински лаборант - всички с висше образование, търси Бюрото по труда в Казанлък. Свободните позиции са обявени днес от трудовата борса. Местата за лекари са вакантни от доста време. Те са за специалисти по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, вътрешни болести, неврология и без специалност. Едно свободно място е обявено за специализант по неврология.19 са специалистите по здравни грижи, от които трудовият пазар в Казанлъшки регион има нужда, съгласно посочените позиции.

Свободни са работните места за психолог, педагог, детегледачка, учител то математика, учител за деца със специални образователни потребности. Новото попълнение в листата на търсените специалисти е за главен архитект на община, което идва от филиал на Бюрото по труда-Казанлък. търси се още старши експерт, който да бъде строителен инженер.
От машиностроителните професии отново на дневен ред са машинните оператори, монтьори, стругари, фрезисти, шлосери, електрозаварчици, настрой.чици, монтажници, оператори на преса, работници за сглобяване на детайли.

7 работници за озеленяване без изисквания за образование допълват листата на свободните места в Казанлък. Сезонните работници за земеделска работа са само 10.

14 сервитьори, 6 камериерки и 2 готвачи се търсят от филиалите на казанлъшката трудова борса.

Общо свободните позиции, за които се търсят специалисти с различен образователен ценз и квалификация, са 244. Само за 23 от всички свободни работни места няма изисквания за образование към кандидатите.