Към днешна дата Бюрото по труда в Казанлък обяви 344 свободни работни места. Най-голям е броят на позициите за специалисти със средно образование в сферата на машиностроенето. Над 200 са свободните работни места за машинни оператори, шлосери, стругари, работници за сглобяване на детайли, монтажници, шлайфисти, шлосери и други професии, необходими за производствените предприятия в града. Потребността от специалисти машиностроители нараства с всеки изминал ден и ненапразно въпросът с дуалното обучение и синхронизирането на ученето с практиката бяха изведени на дневен ред в Казанлък, като сериозен анжгажимент към развитието и разрастването на този вид средно образование заяви „Арсенал” АД. Навреме идва и възможността за откриване на Технически колеж по машиностроене към Техническия университет в София, който да подготвя бакалаври по специалности в сферата на машиностроенето.

Продължава да се търсят асистенти по фитопатология, поливно земеделие и технология на преработването на етеричномаслени култури, както и специалист химик, микробиолог, социален работник, трудов посредник.
Сред сравнително нестандартните за нашия регион професии се забелязва свободна позиция за крупие, а въпреки немалкото фризьорски и козметични салони, разположени на различни места в града, се търсят фризьор, маникюрист и бръснар.

В началото на месец юли Бюрото по труда обяви и 20 свободни места за учители. Най-търсени са учителите в начален етап – 8 плюс трима възпитатели. Останалите позиции са за преподаватели по английски език, математика, информатика, физика и астрономия, биология, както и учители по физическо възпитание. Преглед на ситуацията през миналата година показва, че по същото време отново е имало глад за учители в Старозагорска област, включително и в община Казанлък, което се обяснява с промени в нормативната уредба, касаеща школското образование.